Fytokjemikalier er en fellesbetegnelse på helsebringende plantestoffer som karotenoider, glukosinolater, og fenoler.

Ordet fyto er gresk og betyr plante. Disse forbindelsene er ofte sterke pigmenter som farger plantene gule, grønne, oransje, blå, lilla, røde og svarte. Dessuten tilfører de smak og lukt til matvarene. Mange matvarer med høyt innhold av fytokjemikalier har gjerne bitter smak; f.eks. ren kakao og brokkoli. Fytokjemikalier er viktig for plantene. De er plantenes immunforsvar og beskytter mot infeksjoner og skader fra bakterier, sopp, insekter og skadedyr. Planter som blir stresset øker sin produksjon av fytokjemikalier. Fytokjemikalier er også gunstig for mennesker. Disse plantestoffene er som regel antioksidanter eller stoffer som stimulerer kroppens antioksidantforsvar. Fytokjemikalier regnes ikke som essensielle (livsviktige) slik som vitaminer og mineraler. Det betyr at du ikke får mangelsykdommer dersom du lite fytokjemikalier. Mens rene vitaminer og mineraler ikke har vist beskyttende effekt mot kreft, viser forskning viser at et kosthold rikt på fytokjemikalier faktisk kan forebygge kreft.