Dramatisk økning av inflammatoriske tarmsykdommer. 

Stadig flere får diagnosen inflammatorisk tarmsykdom (IBD), men foreløpig vet vi lite om hvorfor noen mennesker får en inflammatorisk tarm. En hypotese er at sukralose kan være synderen.

Inflammatorisk tarmsykdom

Inflammatorisk tarmsykdom eller IBD som er forkortelsen for det engelske ordet "inflammatory bowel disease"er en kronisk betennelse i tarmen. Sykdommen kjennetegnes ved symptomer som magesmerte, kvalme, langvarig blodig diaré, leddsmerter, feber og redusert allmenntilstand.

Vi skiller vanligvis mellom 2 former av sykdommen: Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Hovedskillet på disse to er at Crohns sykdom kan angripe hele fordøyelsessystemet, mens Ulcerøs kolitt kun forekommer i tykktarmen og er ofte kun begrenset til endetarmen.

Sukralose som søtningsmiddel

Sukralose er et kunstig søtstoff som i mange land også er kjent som Splenda. Det ble oppdaget i 1976 da forskere fra Tate & Lyle testet ut en klorert sukkersammensetning. En av forskerne smakte på stoffet ved en missforståelse, og oppdaget at stoffet var svært søtt .

Det viste seg at det var 600 ganger søtere enn vanlig sukker (sukrose) og er det stoffet smaksmessig som ligner mest på vanlig sukker. Samme år tok Tate & Lyle patent på sukralose. Det første landet som godkjente sukralose som søtningsmiddel var Canada i 1991.

IBD og kunstig søtstoff

De siste årene har det vært en dramatisk økning av IBD ,spesielt i Storbritania, USA og den nordlige delen av Europa . Tidligere hadde Cananda en svært lav forekomst av IBD sammenliknet med andre land, men studier fra nyere tid viser at forekomsten av IBD i Canada har økt dramatisk og at Canada i dag er det landet med høyest forekomst av nye sykdomstilfeller.Mange har lurt på hva denne dramatiske økningen skyldes og Dr Xiaofa Qin tror han kan ha svaret.

I 2011 presentere han en hypotese som gikk ut på at fordøyelsesenzymet protease som skal bryte ned protein blir inaktivert grunnet hemming av tarmbakterier ved inntak av det kunstige søtstoffet sakkarin. Dette mente han kunne være en forårsakende rolle ved utvikling av IBD fordi stoffet kunne føre til økt nedbrytning av slimlaget i tarmen.

Problemet med denne teorien var at det ikke ga noe svar på den økte forekomsten av IBD i nyere tid i Canada. Canada er et av få land som er svært strenge på bruken av sakkarin etter at et dyreforsøk i 1977 viste at stoffet var kreftfremkallende. Sakkarin kunne derfor ikke være årsaken til den økte forekomsten av IBD.

Sukralose og IBD

Canada var det første landet i verden som innførte sukralose i 1991 og stoffet ble brukt i frokostblandinger, drikkevarer, desserter, tyggegummi og masse andre produkter. Tall fra Alberta i Canada viste at det ble registrert 2.3 nye tilfeller av IBD blant barn per 100 000 innbyggere mellom 1983-1987.

Fra 1988-1992 økte dette tallet marginalt til 2.5, mens det fra 1993-1998 hadde doblet seg og økt til 5. Videre fortsatte tallet å øke og fra 1999-2005 var tallet oppi 6,5 nye tilfeller blant barn per 100 000 innbyggere. Dette indikerte en dramatisk økning av sykdommen rett etter innføringen av sukralose i Canada.

Tarmbakterier og IBD

Sukralose viser seg å ha de samme negative effekt på tarmbakterier som sakkarin, men i mye sterkere grad. Dette skyldes at sukralose ikke blir fullstendig absorbert i kroppen og 65-95 % skilles ut med avføringen, mens sakkarin blir skilt ut via urin. Dette bidrar til at stoffet kan potensielt ha mulighet til å gjøre større skade på slimhinnen i tarmen, noe som kan tyde på at Dr. Qin kanskje er på sporet av noe.

At tarmbakterier spiller en rolle for IBD er trolig riktig, og Xiaofa Qin viser til én studie hvor rotter fikk opptil 1000 mg/kg Splenda hver dag. De som fikk Splenda fikk bl.a. færre gunstige tarmbakterier. Men denne studien har blitt kritisert av en stor gruppe uavhengige forskere. De mener f.eks. at endringene i mikrofloraen ikke umiddelbart kan sies å være en ugunstig effekt, og at det er en stor svakhet at de ikke kontrollerte for karbohydratinntak, noe som er en kjent årsak til endringer i mikrofloraen (Splenda består av 99 % maltodekstrin).

Viktig med mer forskning

Hypotesen om at sukralose kan øke forekomsten av IBD, er interessant, men det er viktig å være klar over at dette foreløpig bare er en hypotese fremsatt av én forsker.

Det er også viktig å være klar over at det er svært, svært få av de som spiser sukralose som faktisk vil få IBD, og at mange får IBD uten å spise sukralose i det hele tatt. Forskeren har altså pekt på en sammenheng i tid mellom økt bruk av sukralose og IBD i hele befolkninger. Det som forblir usagt, er om de som har fått IBD er de samme som har spist mer sukralose...

Man kan også spørre seg om forekomsten av IBD øker fordi flere får det, eller om den har økt fordi flere får diagnosen. De samme symptomene ble kanskje diagnostisert som noe annet for 20-30 år siden.

Kilder:

1. Informasjon om Inflammatorisk tarmsykdom: http://legehandboka.no/mage-tarm/pasientinformasjon/inflammatorisk-tarmsykdom/inflammatorisk-tarmsykdom-kosthold-6172.html
2. Symptomer ved inflammatorisk tarmsykdom: http://legehandboka.no/mage-tarm/tilstander-og-sykdommer/tynntarm/crohns-sykdom-2287.html
3. Informasjon om Sukralose: http://www.sucralose.org/facts/default.asp
4. Gratzer, Walter ). "5. Light on sweetness: the discovery of aspartame". Eurekas and Euphorias: The Oxford Book of Scientific Anecdotes. Oxford University Press. pp. 32–. ISBN 978-0-19-280403-7.
5. Michael A. Friedman, Lead Deputy Commissioner for the FDA, Food Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption; Sucralose Federal Register: 21 CFR Part 172, Docket No. 87F-0086. 1998.
6. Binder V. "Epidemiology of IBD during the 20th century". Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004;18:463-78.
7. Qin Xiaofa. "What made Canada become a country with the highest incidence of inflammatory bowel disease: could sucralose be the culprit?" Can J Gastroenterol 2011; 25:9.
8. Mayberry JF, Rhodes J. Epidemiological aspects of Crohns disease. A review of the literature. Gut 1984;25:886-99
9. Bernstein CN, Wajda A, Svenson LW et al. The epidemiology of inflammatory bowel disease in Canada: a population based study. Am J Gastroenterol 2006;101:1559-68.
10. Pinchbeck BR, Kirdeikis J, Thomson AB. Inflammatory bowel disease in northern Alberta. An epidemiologic study. J Clin Gastroenterol 1988;10:505-15.