Visste du at et høyt inntak av kaffe daglig (to til fem kopper) har vist seg å redusere generell dødelighet, sammenlignet med et lavt inntak?

Forskning viser blant annet at et moderat inntak av kaffe kan redusere risikoen for diabetes type 2, kreft, Parkinsons og Alzheimers.