Juicing har blitt en trend som du kanskje har prøvd allerede?

Juicing har helt klart veldig mye bra for seg. Og grunnen til det, er at veldig mange av oss spiser mindre frukt og grønt enn det vi bør gjøre. Så hvis juicing gjør at vi får i oss mer enn vi ellers ville ha gjort, så tenker jeg at det er bra! Særlig hvis vi er flinke til å ha nedi grønnsaker, ikke bare frukt.