Driv idrett sammen med barna.

Hedda Berntsen og Kjetil Andre Aamodt, to av Norges største ski utøvere har gått sammen om en inspirasjonsbok for barn og voksen. Allerede i innledningen får du en forståelse om hvordan og hvorfor de har blitt så gode og ikke minst lekne. De gjør et forsøk på at leserne skal bruke mer tid med barna og mindre tid på å kjøre til organiserte aktiviteter. Ta løkka og skibakken tilbake!

Det handler om mestring

Boken har ikke som formål å skape nye mestere men de har et ønske om å få leserne til å oppdage det fantastiske med å være aktive via lek med ball, i vann, på is, med hjul, på snø, på asfalt og leken bruk av naturen. Mestring er et stikkord som går igjen, det å oppdage nye idretter på en positiv måte.

Flott oppslagsverk

Boken kan bli brukt som et oppslagsverk innen hver aktivitet, og har god progresjon og mange eksempler. Den voksne oppfordres til selv å være deltagende noe som også kan gi utbytte av aktiviteten. Utover i boken er det en del pedagogiske bolker som er inspirerende og presise.

Til inspirasjon

La deg inspirere til å bli aktiv deltagende i barnas aktiviteter og idretter. Det kan også være stor sjanse for at den voksne selv oppdager nye idretter og aktiviteter.