Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Kan trening bremse den biologiske klokken?

Aldring er en uunngåelig prosess som er knyttet til tap av funksjonelle kapasiteter i flere av kroppens systemer. Tjue år med forskning viser at trening er med på å forbygge og redusere dette tapet.

En kombinasjon av gener og livsstil

Aldringens skyldes påvirkning fra både gener og livsstil. Livsstilsfaktorer som spiller inn er for eksempel kosthold, røyking, og om du lever et stillesittende liv eller ikke.

En gjennomgang av de siste 20 års forskning om betydningen av fysisk aktivitet i forhold til aldring, viser at trening er viktig både for helsen og vår funksjonelle prestasjonsevne.

Trening reduserer de skadelige effektene av aldring

En sammenfatning viser at trening og mosjon reduserer de skadelige effektene av aldring, forbedrer fysisk funksjonell prestasjonsevne, forebygger sykdom, og gir økt levetid.

I tillegg gir trening bedre humør og tankeevne og er en viktig bidragsyter i behandling av mentale sykdommer, som er mest utbredt blant eldre mennesker, som depresjon, demens og Parkinsons.

En forklaring på treningens gunstige effekt i forhold til aldring, er ulike nevrobiologiske mekanismer.

Lavere risiko for tidlig død

Betydningen av trening og fysisk aktivitet for en sunn aldring er ikke noe nytt. Allerede 400 år før Kristus antydet Hippokrates at den beste måte å opprettholde god helse var å finne den rette balansen mellom fysisk aktivitet og næring.

Lang tid har gått siden Hippokrates. Og frem til i dag bekrefter studier sammenhengen mellom en aktiv livsstil og helse. Jo høyere fysisk kapasitet, jo lavere risiko for tidlig død.

Bedre hjerne- og hjertehelse

Trening bidrar til forebygging av kardiovaskulære og metabolske sykdommer, og kan fungere som behandling sammen med medisiner.

Nyere studier viser også at trening ikke bare er bra for hjertet, lunger, muskler og bein, men også forbedrer helsen til hjernen.Fysisk aktivitet gir denne effekten gjennom ulike nevrobiologiske mekanismer.

En aktiv livsstil bremser også tap av muskelmasse, benmasse og holder vedlike nervesystemet.
Det er ikke meningen at mennesker skal leve for evig, men en sunn aldring er mulig!

Hvor mye trening er nødvendig for god helse?

American College of Sports Medicine og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler minst 150 minutter trening per uke for å oppnå positiv effekt på helsen.

For eldre anbefales variert trening, utholdenhetstrening, styrketrening, bevegelighet, balanse og motorisk trening. Dessverre er mindre enn halvparten av befolkningen fysisk aktive. Studier viser denne andelen er enda lavere blant eldre voksne, og tall viser at opptil 80 % av dem er inaktive.

Hvordan øke aktivitetsnivået til inaktive?

En strategi for å øke aktivitetsnivået er rådgiving. I følge WHO må en slik rådgiving være enkel og klar. F.eks. bør rådene være «samlet 150 minutter fysisk aktivitet» eller «gjøre 30 minutter med moderat fysisk aktivitet til et dagligdags gjøremål.»

Andre strategier er å oppfordre til bruk av skritt-tellere. Husk at all aktivitet teller!

Forsøk med eldre viser at gjennomsnittet er mellom 7000 til 10 000 skritt om dagen. Men dette er ikke virkeligheten for fleste av dem, spesielt for dem som er diagnostisert med psykiske lidelser.

Undersøkelser viser at pasienter med Alzheimer går gjennomsnittlig 4645 skritt om dagen. Dette er et mye lavere tall enn det som anbefales som å opprettholde en god helse.

Avsluttende kommentarer

Selv om den biologiske klokken ikke kan stoppes, vil livsstilsendringer som f.eks. stressreduksjon, sunne matvaner og fornuftig dosering av fysisk aktivitet bremse aldringsprosessen. Bevis for at trening og fysisk aktivitet er gunstig for kroppens helse er ubestridelig.

Tjue år med forskningsresultater om effekten trening har på hjertet, muskler, skjelett og hjerne viser at dette er den tryggeste og minst kostbare måte å opprettholde en sunn og god kropp.

Kilde: Arq Neuropsiquiatr. 2013 Feb;71(2):113-8.The biological clock keeps ticking, but exercise may turn it back. Deslandes A. Source Exercise Neuroscience Laboratory, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

  • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
  • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
  • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke