Hva vet du om de ulike muskelgruppene og deres funksjon?

Vi har tre typer muskler i kroppen vår; glatte muskler, skjelettmuskler og hjertemuskelen. 

Skjelettmusklene kan grupperes inn etter ulike egenskaper, og en vanlig inndeling er om musklene bøyer eller strekker et ledd.

Når en bøyemusklel trekker seg sammen vil leddet mellom muskelens utspring og feste bøye seg. Et eksempel på en bøyemuskel er Biceps.

En strekkemuskel er derfor en muskel som ved kontraksjon vil strekke ut leddet mellom muskelens utspring og feste. Et eksempel på en slik muskel er Triceps. Disse to musklene samarbeider om bevegelse av albueleddet, og kalles også et agonist/antagonist-par.

Bevegelsen bøyemusklene gjør kalles fleksjon, og strekkes leddet kalles der ekstensjon.

Ekstensjon

Musklene som fører til ekstensjon, altså strekker leddet kalles ekstensorer. Under finner du noen eksempler på typiske ekstensorer:

Triceps er den viktigste arm-ekstensoren. 

Quadriceps (forside lår) sørger for ekstensjon i kneleddet.

Underarmenes overside er ekstensorer i håndleddet.

Gluteus (setemuskulaturen) er hofteledds-ekstensorer.

Fleksjon

Musklene som fører til fleksjon, altså bøyer leddet kalles fleksorer. Under ser du noen typiske fleksorer.

Hamstrings (bakside lår) er fleksor i låret.

Biceps og Brachialis gir fleksjon i albueleddet.

Underarmenes underside er fleksorer i håndleddet.

Hofteleddsbøyer (Iliopsoas) gir fleksjon i hofteleddet. 

Vi har mange andre muskler enn de som nevnes ovenfor, for eksempel bryst, magemuskler, ryggstrekkere og skuldre.  

Ved å forstå forskjellen på bøying og strekk av ledd vil du lettere kunne planlegge smarte treningsøkter. 

Forstår vi hvordan musklene arbeider og påvirker bevegelsen vår, vil vi kunne unngå lite effektiv trening og manglende resultater. 

Les artikkelen om musklenes oppbygning.

Lykke til!

Kilder:
www.Olympiatoppen.no
"Strength training Anatomy"- Frederic Delavier, 3rd edition.