Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Sjekk hvilke som gjelder deg!

Vi blir bare tykkere og tykkere. En av fem nordmenn har det vi kaller for fedme, altså en BMI over 30, noe som er dobbelt så mye som for 20 år siden. Overvekt øker risikoen for følgesykdommer som diabetes type 2, hjerte-karsykdom, muskel og skjelettlidelser og en rekke andre helseutfordringer. Dessuten er det tung og ubehagelig. Derfor er det viktig at du som veier mange kilo for mye forsøker å gå ned i vekt. Klarer du å redusere kroppsvekten din med 5-10 % har du redusert risikoen for slike følgesykdommer betydelig! 

For å gå ned i vekt, kreves det som regel omlegging av kostholdet, økt fysisk aktivitet, og en adferdsendring. Det siste er kanskje det viktigste, men også det vanskeligste. Men før du tar tak i din egen hverdag og finner ut hva som skal til for at akkurat du skal gå ned i vekt, kan det være lurt å tenke litt gjennom hva som er årsakene til at du veier for mye. 

5 årsaker til overvekt:

  1. Arv og gener
  2. Oppvekst og psykologiske forhold
  3. Miljø og levevaner
  4. For lite søvn
  5. Den vanskelige energibalansen

Arv og gener

Joda, vi kan til en viss grad skylde på genene våre når det kommer til vekt. Ikke fordi alle overvektige er født med en lavere forbrenning slik en del tror, men fordi det er en rekke genetiske faktorer som kan virke inn på vekten. Noen har en høyere sårbarhet for overvekt enn andre, og mye av vektvariasjonen mellom mennesker skyldes arv. Vi kan for eksempel ha gener som gjør at vi føler økt nytelse når vi spiser noe godt, eller det kan være at vi er genetisk disponert for å syns det er tungt å trene og ekstra behagelig å ta det med ro. Disse og andre genetiske egenskaper kan sammen eller alene føre til overvekt.

Hvis du kjenner deg igjen i dette har du to valg: Enten bruke det som en unnskyldning eller hvilepute til at du aldri vil klare å gå ned i vekt. Eller du kan bruke det som en motivasjonsfaktor; det krever mer av deg å holde vekten/gå ned i vekt enn hva det krever av en som ikke er genetisk disponert for overvekt, men det kan du klare bare du bestemmer deg!

Oppvekst og psykologiske forhold

Fedme utvikles i samspill mellom gener og omgivelser. De som er genetisk disponert for overvekt trenger ikke nødvendigvis bli det hvis forholdene ligger til rette for at de kan ha en sunn og aktiv livsstil. Vokser de derimot opp med foreldre som spiser usunt og beveger seg lite, er risikoen større for at de blir overvektige.

Utvikling av overvekt og fedme kan også henge sammen med oppvekstforhold, psykologiske forhold, reaksjoner og opplevelser. Mobbing, traumer, overgrep og nederlagsfølelser kan gi psykologiske belastninger som igjen kan føre til forstyrret spising og overvekt. Også̊ temperament, bekymring, og depresjon kan påvirke spisemønster, vekt og levesett.

Hvis du er en av dem som veier for mye fordi du har dratt med deg usunne vaner hjemmefra, eller hvis du har en tendens til å overspise eller dempe følelser som stress, sinne, angst eller nedstemthet ved å spise, så er dette noe av det første du bør ta tak i!

Miljø og levevaner

En viktig faktor for at det blir flere og flere overvektige iblant oss, er måten vi lever på og hvordan samfunnet har blitt. Gener gir ulik sårbarhet for fedmeutvikling, men miljø og levevaner avgjør om vi blir overvektige eller ikke. Det er miljøet, ikke genene, som har endret seg de siste tiårene og som gjør at det er flere overvektige i blant oss nå enn noen gang tidligere. Du har selv ansvar for dine valg, men omgivelsene rundt deg spiller en viktig rolle i de valgene du tar. Som at det i dag er større porsjonsstørrelser, kvantumrabatt på usunn mat og drikke, og mye større tilgjengelighet av snacks, godteri og usunn mat. Samfunnet er også i mye større grad lagt til rette for at vi ikke trenger å bevege oss noe særlig i løpet av en dag.

Alt dette gjør at det er lettere å spise for mye av det som ikke er bra for oss, og at det er litt mer tiltak å være nok i bevegelse. For at dette ikke skal føre til en usunn livsstil og overvekt, er det viktig at du hver dag tar bevisste valg i forhold til hva du spiser og hvor mye du beveger deg.

For lite søvn

Ja du leste riktig! Det er ikke bare for lite bevegelse som øker risikoen for overvekt, det samme skjer hvis du sover for lite. Manglende søvn kan nemlig føre til økt insulinresistens, svekkelse av metthetssignaler i hjernen og at du får lyst på karbohydratrik mat. Dette kan føre til at du spiser for mye og for usunt.

 Er du en av dem som sover lite, bør søvn og soverytme være noe av det første du tar tak i.

Den vanskelige energibalansen

Her kommer vi til selve kjernen i hele overvektsproblematikken. De aller fleste som veier for mye, gjør det fordi de over tid har vært i en positiv energibalanse der de får i seg mer energi (kalorier) enn de forbruker. Det kan være mange grunner til dette, noen av dem er beskrevet over.

Hvis du skal ned i vekt er det derfor helt essensielt at du tenker gjennom hvilke forhold det er som gjør at du spiser feil/for mye og/eller beveger deg for lite? Kanskje er det en viktig årsak, som at du overspiser fordi du ikke har det bra, eller at du ikke tar deg tid til å trene, eller kanskje er det mange små faktorer som til sammen fører til at det blir litt for mye mat og litt for lite trening. Uansett hva årsaken(e) er, er det viktig at du er klar over dem hvis du skal forsøke å snu vaner og gå ned i vekt. 

Kilde: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/390/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne.pdf

Annonse:
Annonse: