Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:
Annonse:

Stabil vekt med protein og lav glykemisk indeks.

Forskere ved Københavns Universitet har nylig offentliggjort resultatene fra en omfattende europeisk studie, der de har sett på hva slags kosthold som er best for å forebygge vektoppgang etter en vektreduksjonsfase. Konklusjonen er klar: De som har en proteinrik kost og holder seg til lavglykemiske karbohydrater, er de som har lettest for å holde vekten.

Resultatene fra studien som kalles Diogenes, er nylig publisert i New England Journal of Medicine, og har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Hensikten med studien var å sammenlikne de offisielle europeiske kostholdsrådene med et kosthold som inneholder mer protein og lavere glykemisk indeks enn dagens anbefalinger. Målet var å se om kostens sammensetning har noen betydning for hvor vanskelig det er å holde vekten etter en endt vektreduksjon.

Til sammen 773 personer som hadde gått gjennom en 8 ukers vektreduksjonsfase der de hadde mistet minst 8 % av sin opprinnelige vekt (gjennomsnittlig 11 kg), ble tilfeldig inndelt i en av 5 forskjellige grupper. Hver av gruppene skulle holde seg til et bestemt kosthold i 6 mnd. Kostholdene var en av følgende:

  1. Lite protein (13 E %) og høy glykemisk indeks (GI)
  2. Lite protein, lav GI
  3. Mye protein (25 E%) og lav GI
  4. Mye protein, høy GI
  5. En kontrollgruppe som fulgte dagens kostholdsanbefalinger uten spesielle anbefalinger rundt GI.

71 % av deltakerne fullførte studien. Frafallet var minst i gruppen som hadde et høy protein- lav GI kosthold. Av de som fullførte, var den gjennomsnittlige vektoppgangen 0,5 kg, men de som hadde et kosthold med lite protein og høy GI hadde en gjennomsnittlig vektoppgang på 1,67 kg. Vektoppgangen var 0,93 kg lavere for de som hadde et kosthold med mye protein sammenliknet med de som hadde et kosthold med lite protein. Vektoppgangen for de som hadde et lav GI kosthold var 0,95 kg lavere enn for de som hadde et høy GI kosthold.

Disse funnene tyder altså på at et kosthold med mye protein og lav GI er det mest optimale for å unngå vektoppgang etter en vektreduksjon.

Kilde: 1. "Diets with High or Low Protein Content and Glycemic Index for Weight-Loss Maintenance" Thomas Meinert Larsen, PhD, Stine-Mathilde Dalskov, MSc, Marleen van Baak, PhD, Susan Ann Jebb, PhD, Angeliki Papadaki, PhD, Andreas F.H. Pfeiffer, MD, J. Alfredo Martinez, PhD, Teodora Handjieva-Darlenska, MD, PhD, Marie Kunešová, MD, PhD, Mats Pihlsgård, PhD, Steen Stender, MD, PhD, Claus Holst, PhD, Wim H.M. Saris, MD, PhD, and Arne Astrup, MD, DrMedSc, for the Diet, Obesity, and Genes (Diogenes) Project; New England Journal of Medicine, published online 25 Nov. 2010.
Annonse:
Annonse: