Inneholder kreftfremkallende stoffer.

Mattilsynet har nylig analysert næringsinnholdet og innholdet av tungmetaller i en rekke risprodukter. Resultatene viser at riskaker er ikke noe du skal gi til spedbarn og småbarn. 

Arsen er et grunnstoff som finnes i jord, beggrunnen og i grunnvann. Derfor vil risplanten og andre planter ta opp arsen. Faktisk har ris, riskaker, «rismelk» og andre risprodukter svært høyt innhold av uorganisk arsen sammenliknet med andre mat- og drikkevarer. Uorganisk arsen er den mest helsesskadelige formen av arsen.

Langvarig eksponering for uorganisk arsen kan blant annet øke risikoen for kreft i lunger, hud, urinblære og nyrer. 

Tang og tare har også høyt arseninnhold (men dette er ikke noe småbarn spiser så mye av). 

Tungmetaller i maten vår

Å unngå tungmetaller i maten er nærmest umulig, men maten skal likevel være trygg å spise. Derfor er det etablert grenseverdier for bl.a. uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv . Matvarer som har nivåer over disse grenseverdiene er ikke lov å omsette.

Grenseverdi for uorganisk arsen: 0,3 mg/kg

Det skal ikke mye til

Undersøkelsen til mattilsynet viser at riskaker inneholder 0,22 mg uorganisk arsen pr. kg.

Dette er under grenseverdien for arsen. Likevel advarer Mattilsynet foreldre mot å gi småbarn riskaker. Spedbarn og småbarn spiser nemlig mer i forhold til kroppsvekten sin enn voksne og kan derfor bli utsatt for høyere nivåer av uorganisk arsen og dermed høyere helserisiko.

- Mattilsynet i lengre tid advart mot risdrikk til barn under seks år. Vi har nylig utvidet denne advarselen til også å gjelde riskaker. Små barn kan få i seg for mye uorganisk arsen på grunn av lav kroppsvekt, og bør derfor unngå disse matvaregruppene, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet til matportalen.

Så lite som 2-4 riskaker i uken kan være nok til at små barn får i seg for mye arsen!

Hva inneholder riskaker egentlig?

Riskaker er ikke bare luft. Mesteparten av energien i riskaker kommer ikke overraskende fra stivelse, men de inneholder også fiber.

Riskaker har også et høyt innhold av fosfor, mangan, selen og vitamin B6 og er en kilde til kalium, magnesium, sink, kobber, niacin og folat

Men for at innholdet av disse næringsstoffene skal være av betydning, må du spise en god del riskaker i løpet av en dag. 17 riskaker veier nemlig ikke mer enn 100 gram tilsammen.

Sammenligner vi 100 gram riskaker mot tilsvarende mengde husmann knekkebrød av rug (7 stykk), så er de ernæringsmessig ganske like, men rugknekkebrødet har et høyere innhold av fiber, vitamin B1, B2 og folat, mens riskakene har et høyere nivå av vitamin B6 og selen.

Så hvis du vil gi minsten noe å tygge på, så er det bedre med et vanlig knekkebrød eller noen kornbaserte kjeks i stedet for riskaker.


Les mer om arsen i ris og sjømat i denne artikkelen skrevet av Marianne Molin, Førsteamanuensis (PhD) i samfunnsernæring.