Foto: Tine Poppe, fra boken Tren deg sprek, spis deg slank

Om kondisjonen blir dårligere uten trening avhenger av hvor godt trent du er i utganspunktet.

Du har sikkert hørt at kondisjon er ferskvare, og blir dårligere ved lavere aktivitetsnivå, eller pauser i treningen.

Men hvor raskt forsvinner egentlig kondisjonen vår?

Hva sier forskningen om dette? Hvor raskt forverres faktorene som virker inn på kondisjonen ved lavere eller fraværende trening?

Det som ofte studeres er maksimalt oksygenopptak (VO2Max) og melkesyre-terskel (blodlaktat). Men også intracellulære egenskaper er viktige, dette er foreksempel enzym-konsentrasjoner i cellene, mitokondrier (cellenes energifabrikk), og til og med ione-konsentrasjoner. Det de fleste av oss har et forhold til er oksygenopptaket, og kanskje melkesyreterskelen.

Hva skjer, og hvor raskt skjer endringene?

I en studie hvor utholdenhets-trente personer ble fulgt opptil 84 dager etter trenings-stopp, ble endel av faktorene nevnt ovenfor målt. Så hva fant de?

Melkesyreterskel sank noe, men var fortsatt høyere hos forsøkspersonene enn utrente kontrollpersoner. Melkesyreterskelen vår øker mot makspuls ved trening, vi kan altså holde høyere intensitet enn utrente. Mitokondrielle enzym-konsentrasjoner var 50% høyere enn hos kontroll personene. Jo høyere konsentrasjoner av visse mitokondrielle enzymer, jo høyere utholdenhet har vi. Enkelt forklart.

I tillegg fant de at etter inaktivitet økte pustefrekvensen (ventilasjonsraten). Så selv om formen er nokså lik, pustet forsøkspersonene mer og oftere.

Konklusjonen forskerne kom frem til fra dette studiet er altså at om du har hatt god utholdenhet, og har en periode med inaktivitet eller lavere aktivitetsnivå, vil det sannsynligvis ikke minske utholdenheten din i de første 84 dagene! (F. Coyle).

Kondisen forsvinner raskere hvis du ikke har trent så mye fra før

Det er også vist at VO2Max sank noe hos utholdenhetstrente menn etter en 4 ukers periode med kun en høyintensiv økt i uka, i forhold til deres normale aktivitetsnivå (10 timer/uke). Forskerne fant endringer i elektrolytt-balansen, som kan være grunnen til den registrerte nedgangen i utholdenhet (fatigue) (K. Madsen).

Disse studiene er gjort i veltrente personer. Dessverre for oss "vanlige" er det kjent at om du ikke er så godt trent vil de negative effektene av nedsatt aktivitet komme raskere. Det tar tid å trene seg opp slik at det blir endringer både i hjertet, og i de mer perifere delene av hjertet-kar-systemet. I tillegg tar det tid å bygge opp optimalisert neuromuskulær kontroll.

Det er altså en grunn til at gode treningsvaner over tid anbefales.

En studie av utrente personer som bygget opp sin utholdenhet i løpet av 8 uker og hadde en periode med inaktivitet på 4 uker rett etterpå, fant store endringer i VO2Max.

Målingene viste at om du nylig er opptrent til bedre utholdenhet, men stopper treningen i en 4 ukers periode, vil/kan ditt maksimale oksygenopptak synke betraktelig. Muligens ned til start-nivået før opptreningen.

I tillegg ble det registert en nedgang i glykogen-lagringskapasitet i musklene våre, GLUT-4 transportør-konsentrajonen sank. Det ble også funnet at etter inaktivitet vil energimetabolismen under trening komme fra karbohydrater (I. Mujika).

Forskning er både vanskelig å tyde, og det finnes nesten alltid sprikende resultater. Men det er dette som gjør det spennende!

Hvordan skal vi tolke dette?

Veltrente atleter vil sansynligvis få nedgang i faktorer som påvirker utholdenheten vår i mindre grad etter en periode med "detraining", eller inaktivitet. Etter en periode vil nivåene fortsatt være høyere enn hos utrente personer. Ventilasjonsraten vil etter hvert øke, for å kompensere for endringer i hjerte/kar-systemet.

Nylig opptrente personer vil få sterk nedgang i kondisjons-faktorene etter noen få uker med inaktivitet.

I helt nybegynnere (utrente) kan VO2Max falle helt tilbake til start.

De fleste av oss ligger mellom disse to siste gruppene, og vil avhengig av nåværende kondisjonsnivå oppleve ulike endringer i for eksempel VO2Max, og melkesyreterskel etter inaktivitet.

Husk at om du har trent mye, og er på et godt nivå vil de strukturelle endringene i musklene (blod forsyning, mitokondrier osv), hjertet og nerve-muskel-kontakt ikke påvirkes med en gang, men ved lengre tids inaktivitet vil formen uansett svekkes.

Kilde: Blogginnlegget er hentet fra Helen Høimyrs blogg Kunnskapsrik trening