Foto: Jasmin Schreiber, Unsplash

Underskudd på vitamin B12 blant veganere.

En studie som ble publisert i British Medical Journal nylig har skapt mange oppslag i media den siste tiden. Studien er en del av en stor, langvarig epidemiologisk studie («EPIC-Oxford») av personer fra Storbritannia, hvorav en relativt stor andel er helsebevisste og hele 34 prosent er vegetarianere. I denne studien ble risikoen for hjerte- og karsykdom blant vegetarianere/veganere sammenliknet med risikoen blant kjøttspisere og pescetarianere (som ikke spiser kjøtt, men fisk) som ble fulgt i gjennomsnitt 18 år.

Mindre hjertesykdom men mer hjerneblødning blant vegetarianere?

Som i flere tidligere tilsvarende studier hadde vegetarianerne og veganerne lavere risiko for hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) i løpet av de 18 årene enn ikke-vegetarianerne. Men det som har fått oppmerksomhet er at vegetarianerne også hadde flere tilfeller av hjerneslag, nærmere bestemt hjerneblødning. Som Dagbladet skrev på forsiden:

dagbladet

Betyr dette at det nå er farlig å unngå kjøtt og spise plantebasert? Bør man kanskje spise litt mer kjøtt, for sikkerhets skyld?

Uansett lav risiko for hjerneblødning

Sammenliknet med kjøttspiserne, hadde vegetarianerne/veganerne 43 % høyere risiko for å få blødende hjerneslag etter 18 år, etter å ha korrigert for alder og kjønn, utdanning, røyking, fysisk aktivitet m.m. Men blødende hjerneslag er en meget alvorlig type hjerneslag, med høy dødelighet og ofte store ettervirkninger. Samtidig er det også heldigvis sjeldent: rundt 90 % av alle hjerneslag er snarere av typen hjerneinfarkt (blodpropp i hjernen, eller iskemisk hjerneslag). I løpet av 18 års oppfølging var det bare 3 flere tilfeller av hjerneslag per 1000 personer per tiår blant vegetarianerne enn blant kjøttspiserne. Man så også at vegetarianere/veganere hadde i snitt 22 % lavere risiko for å få hjertesykdom sammenliknet med kjøttspiserne.

Sjansen for å unngå (eller utsette) hjertesykdom ved å spise vegetarisk var altså mye større enn sjansen for å få hjerneslag/hjerneblødning.

Er lavt kolesterol en risikofaktor?

Én av forklaringene på hvorfor det var noe høyere forekomst av hjerneblødning blant vegetarianere/veganere, er at disse hadde lavere kolesterolnivåer enn kjøtt- og fiskespiserne. Ganske riktig er det noen studier, helt tilbake til 1980-tallet, som har funnet en sammenheng mellom lavt LDL-kolesterol og økt risiko for hjerneblødning. Men høyt kolesterol er samtidig forbundet med økt risiko for hjerneinfarkt. Men i disse studiene har man sett på pasienter som tidligere hadde hatt hjerneslag. Studier med pasienter uten tidligere hjerneslag har ikke funnet økt risiko for hjerneblødning etter LDL-kolesterolnivåene ble senket medikamentelt til under 1,8 mmol/l.

Vegetarianerne i EPIC-Oxford-studien hadde litt lavere kolesterol enn gjennomsnittet, men fortsatt godt innenfor det normale for friske mennesker (LDL-kolesterol lå i gjennomsnitt på rundt 3 mmol/l). Det er derfor lite som tyder på at lavt kolesterol kan forklare den lille økningen i risiko for hjerneblødning man så blant vegetarianerne.

Mangel på næringsstoffer?

Det har tidligere vært observert en høy forekomst av underskudd eller mangel på vitamin B12 blant veganerne i EPIC Oxford-studien. Det finnes nesten ingen naturlig plantebaserte kilder til vitamin B12, så kosttilskudd eller vitaminberiket mat er helt nødvendig. Lav vitamin B12-status er i sin tur forbundet med høyere blodnivåer av homocystein, og mange studier har funnet en sammenheng mellom et vegetarisk kosthold og høyere homocystein. Høyt homocystein er igjen forbundet med økt forekomst av nettopp hjerneblødning.

Mangel på vitamin B12 er med andre ord én mulig biologisk forklaring på funnene i studien, og er i så fall en påminnelse om at den som unngår animalske matvarer må kompensere med tilskudd. Foruten vitamin B12 hadde vegetarianerne i denne studien også et lavere inntak av bl.a. vitamin D og omega-3-fettsyrer, som kanskje også spiller inn.

Mangel på kjøtt er neppe en forklaring. Pescetarianerne i studien, som altså ikke spiste kjøtt, men fisk hadde hverken høyere eller lavere risiko enn kjøttspiserne, så det var ikke kjøttet i seg selv som var «beskyttende». En av de nyeste metaanalysene om kjøtt og hjerneslag har tvert imot funnet en sammenheng mellom høyere kjøttinntak og risiko for både iskemiske og blødende hjerneslag.

Innlegget er en forkortet versjon av innlegget "Vegetarkost og hjerneslag, ingen grunn til panikk" av Erik Arnesen fra hans blogg Sunn Skepsis.