Foto:Corbis

Jo eldre vi blir, jo lavere blir makspulsen vår. Hvorfor?

De fleste har hørt om at makspulsen synker med stigende alder, noe som betyr at hjertets maksimale kapasitet reduseres. Makspulsen er det høyeste antall slag hjertet kan slå per minutt. Et eldre hjerte kan altså gjennomsnittlig ikke slå så raskt som et yngre hjerte.

Ulike studier har vist at selv om god fysisk form er et godt utgangspunkt når vi blir eldre, vil hjertets kapasitet ved aktivitet påvirkes med alderen relativt uavhengig av fysisk form.

Med god fysisk form vil hjertets slagvolum, og dermed minuttvolum øke, og et større volum blod vil pumpes ut til kroppen hvert hjerteslag. Dette betyr at selv om makspulsen synker, vil en god fysisk form sørge for at oksygentilførselen til kroppens muskulatur under aktivitet ikke nødvendigvis påvirkes like mye som hos personer med dårligere utholdende kapasitet.

Redusert kapasitet i viktige mekanismer.

Ulike studier gjort på mus viser at både de elektriske signalene, og hastigheten i ionekanalene i hjertets automatiske pacemaker celler blir redusert med økende alder. Maksimal hjertefrekvens hos aldrende mus var ikke overraskende lavere enn hos yngre, men litt mer overraskende var det at selve pacemaker cellene ikke klarte å produsere elektriske signaler like raskt. Dette resulterer i at hjertemuskelcellene ikke blir stimulert til kontraksjon (sammentrekning) like ofte som hos yngre individer.

I tillegg ble det påvist at ionekanalene fikk redusert kapasitet. Disse kanalene sørger for at viktige ioner fraktes over membranen til muskelcellene, slik at det avgjørende aksjonspotensialet (elektriske signaler) resulterer i aktivering av muskelcellene. Enkelt forklart vil ikke hjertemuskelcellene kunne kontrahere like raskt som før om ionekanalene forstyrrer aksjonspotensialet, hjertets maksimale kapasitet blir dermed redusert.

Dette vil sammen føre til nedsatt kapasitet til maksimalt oksygenopptak, og dermed redusert fysisk kapasitet, og er noen av faktorene som kan påvirke denne reduksjonen av makspuls.

De nevnte funnene ovenfor er grunnforskning som ikke nødvendigvis gir fasitsvar, med heller åpner dører til nye problemstillinger og flere studier. Forsøk på mus er en del av grunnforskningen, blant annet på grunn av likhetene til mennesket.

Brems nedgangen av fysisk form!

Fordi hjertets maksimale kapasitet reduseres med økende alder er det spesielt viktig å jobbe for å bremse nedgangen av den fysiske formen. Maksimalt oksygenopptak påvirkes blant annet av nedgang i maksimal hjertefrekvens, men også av kroppsvekt. American College of sports medicine anbefaler derfor alle å trene både kondisjon- og styrketrening, særlig med økende alder.

Kilder:
Eric D. Larson, Joshua R. St. Clair, Whitney A. Sumner, Roger A. Bannister, and Cathy Proenza. Depressed pacemaker activity of sinoatrial node myocytes contributes to the age-dependent decline in maximum heart rate. PNAS, October 2013
Hagberg JM, et al. A hemodynamic comparison of young and older endurance athletes during exercise. J Appl Physiol. 1985;58(6):2041?2046.
Jose AD, Collison D. The normal range and determinants of the intrinsic heart rate in man. Cardiovasc Res. 1970;4(2):160?167.