Foto:NicolayRustad

Fortsett å løpe regelmessig.

Den siste uken har artikkelen "For mye løping er ikke sunt" fått mange til å tenke gjennom løpevanene sine en ekstra gang. Her advares det mot ekstremløpebølgen med skremmende ord.

En studie fra American College of Cardiology med fokus på mengde løping, og effektene på livslengde av dette har blitt roten til utsagn om at løping er farlig, og i verste fall kan korte ned livet. En lege som har gått studien etter i sømmene anbefaler et maksimum på 2-3 timer løping i uken.

Men konklusjonen om at løping dreper er ganske dramatisk, om man finner ut hva slags studie, og hvilke resultater dette er basert på.

Spørreundersøkelse på nett

Studien er faktisk et nettbasert spørreskjema, kalt Masters Running study, som alle kan delta på. Her fyller man ut informasjon om sine løpevaner, smerter, om du har høyt blodtrykk, om du bruker smertestillende og mange andre ting. 45 spørsmål hvor deltakerne selv svarer etter sin hukommelse og samvittighet, og inneholder ikke oppfølgingsspørsmål, eller av åpenlyse årsaker noe om livslengde.

Delta her dere også!

Over 3000 løpere har blitt studert på nett

Bakgrunnen for studien er en oppdeling i to grupper av svarene fra løpere som selv har valgt å delta på spørreundersøkelsen. En gruppe med de som oppgir å løpe under 20 miles i uken, og de som oppgir å løpe mer enn 20 miles i uken.

Kort oppsummert har svarene fra 3300 løpere av begge kjønn med en gjennomsnittsalder på 46 år blitt studert. 70% av deltakerne skal registrert å ha løpt en distanse på over 20 miles i uken, altså ca 32 km. Det opplyses ikke om intensitet på løpeturene.

Direkte overførbart til livslengde?

Det første som blir synlig er at veien fra å tolke svarene fra en undersøkelse på nett, hvor personene fortsatt er i live, og til å trekke slutninger om livslengde er et stort sprang. Faktorene det har blitt fokusert på er knyttet til forskjellen i de to gruppene (ingen kontrollgruppe altså) når det gjelder risiko knyttet til hjerte/kar-problemer, diabetes, røyking og bruk av smertestillende midler.

Forskerne konkluderer i abstractet som er publisert med:

The underlying cause of the observed U-shaped relationship between training mileage and longevity remains unclear.

Les hele abstractet her for å unngå å bli offer for medienes "chinese whisperes", gå direkte til kilden med andre ord.

Jeg tar meg en løpetur med god samvittighet i dag også!

Anbefalinger?

For å kunne bruke denne nettundersøkelsen til å skape store overskrifter er det selvsagt lurt å gå ut med at for mye løping gjør livet kortere. Det blir dratt inn eksempler på hypertrofi i hjertemuskelen hos ultraløpere i noen av artiklene som refererer til denne studien, men man kan ikke forklare en studie for så å begrunne det med andres resultater. Hypertrofi, altså forstørrelse av hjertemuskelen er en kjent og velstudert effekt av mye og kanskje da for mye trening, men dette har ikke blitt studert i denne spørreundersøkelsen.

En annen ting å legge merke til er at det ikke opplyses om intensitet på løpingen, og da heller ikke på det som ekspertene anbefaler på bakgrunn av denne studien.

Disse ekspertene som er leger ved ulike hjerte-institutter sier at den magiske grensen for hvor langt vi bør løpe og ikke er ukjent, men de anbefaler 2-3 timer maksimalt i uken.

Betyr dette 2-3 timer på svært lav intensitet, eller på svært høy intensitet? Hvor mange timer vi løper blir jo ikke veldig interessant uten å si noe om hvor hardt det bør være.

Løp med god samvittighet

Det viktigste budskapet vi sitter igjen med etter denne saken, er at løping, som med andre ting i livet, skal gjøres med måte. Det er som regel ikke en direkte sammenheng mellom dose og respons, mye løping betyr ikke nødvendigvis enda bedre effekter.

Blir løpingen en stor belastning for kroppen, og blir til ekstreme treningsmengder hver eneste uke, vet man nok selv innerst inne at dette ikke er bare positivt.

Enten det gjelder løping, kosthold, annen trening, jobb eller andre hobbyer, er det alltid fare for å bli for ivrig. Ekstremisme er aldri godt for helsa.

Husk å variere treningen, både med distanser, type, og intensitet. Hviledager er viktig, sammen med et godt kosthold.

Løp med måte, og selvfølgelig med god samvittighet!