Foto: Lise von Krogh.

Har det noe for seg å velge den økologiske paprikaen?

Innlegget er opprinnelig skrevet for Matmerk Økologisk.

Paprika er en svært god kilde til vitamin C, karotenoider og fenoler. Spiser du den økologiske varianten tyder det på at den inneholder litt mer av disse antioksidantene enn den "vanlige".

Økologisk dyrkede grønnsaker har et lavere innhold av plantevernmidler. Selv om flere anser økologisk mat for å være sunnere, så er det ikke like lett å få dette bekreftet gjennom analyser og forskning. Innholdet av antioksidanter avhenger nemlig av mange faktorer, så som modenhet, sort/genotype og dyrkingsforhold (geografi, klima, metode, gjødsling etc). Disse faktorenen kan føre til at antioksidantinnholdet kan variere mye.

Næringsrik paprika

Paprika inneholder mer enn 20 ulike karotenoider, vitamin C og mye fenoler. Spiser du én paprika, så har du fått i deg men enn det dobbelt av dagsbehovet for vitamin C og 2/3 av dagsbehovet for vitamin A (fra karotenoider). Dette er uavhengig om den er økologisk eller konvensjonelt dyrket.

Men når den økologiske planten ikke beskyttes på samme måte som den konvensjonelle, stimuleres den til å skjerpe sitt naturlige forsvar ved blant annet å øke innholdet av antioksidanter. Menneskekroppen drar også nytte av de samme antioksidantene, som hos oss bidrar til reduksjon av oksidativt stress og skader.

Økologisk paprika har et høyere antioksidantnivå

En gruppe polske forskere har sett på antioksidantinnholdet i økologisk og konvensjonelt dyrket paprika.

I undersøkelsen ble tre ulike sorter paprika enten dyrket på tre ulike økologiske gårder etter økologiske dyrkningsprinsipper og tre konvensjonelle gårder med vanlige dyrkningsmetoder. Gårdene lå i nærheten av hverandre slik at de ukontrollerbare forholdene skulle bli så like som mulig, f.eks. klima. Bruk av type gjødsel og plantevernmidler varierte altså mellom dyrkningsmetodene.

Analyser viste at antioksidantinnholdet var statistisk signifikant høyere i den økologiske varianten.

  • 11 % mer vitamin C
  • 9 % mer totale karotenoider
  • 18 % mer betakaroten
  • 17 % mer alfakaroten
  • 29 % mer cis-betakaroten
  • 31 % mer totale fenoler

Kun to antioksidanter zeaxantin (13 % mer) og capsantin (50 % mer), var høyere i den konvensjonelt dyrkede paprikaen.

Det var også ulikt innhold av antioksidanter avhengig av sort paprika. Flere andre studier har funnet tilsvarende resultater på paprika, samt tomater og andre frukt og grønnsaker.

Fra teori til praksis

I teorien, hvis spiser du 1/2 paprika (ca. 45 gram) får du i deg 63 mg vitamin C fra den konvensjonelle og 70 mg fra den økologiske – dersom funnene i den polske studien stemmer.

I praksis blir det noe annet. Det er rett og slett vanskelig å vite hvor mye vitamin C fra en paprika du får i deg. Fordi innholdet påvirkes som nevnt mange faktorer. Men basert på gjennomsnittverdier kan det ser ut som at du får i deg litt flere antioksidanter fra den økologiske varianten.

Hva slags betydning noen ekstra milligram vitamin C har for helsen har vi lite grunnlag for å si noe om. Det betyr heller ikke at den konvensjonelle paprikaen er antioksidantfattig eller inneholder lite næringsstoffer. Tvert i mot, den er også en svært god kilde til de samme antioksidantene.

I det lange løp kan små endringer likevel spille en rolle. Kanskje får du ikke vite om det kan ha hatt en betydning for deg direkte, men du kan etter føre var-prinsippet velge økologisk nettopp fordi det kan være noen forskjeller i næringsinnhold, dog små, og fordi innholdet av plantevernmidler er lavere. Det er både et trygt og sunt valg.

Men det som er helt sikkert er at uansett hvilken paprika du velger, så er det bedre enn og la være å spise paprika!

Lyst på ovnsbakt paprika? Oppskriften finner du på bloggen Lise von Krogh - Enkelt, sunt og godt!

Kilde: Hallmann E og Rembiałkowska E. Characterisation of antioxidant compounds in sweet bell pepper (Capsicum annuum L.) under organic and conventional growing systems. J Sci Food Agric 2012; 92: 2409–2415. DOI 10.1002/jsfa.5624