Foto: Thinkstock ridofranz

Visste du at hjernen er avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt?

Alle deler av hjernen vår påvirkes av fysisk aktivitet, men det virker som om hippocampus, hjernens hukommelsessentrum, står i en særklasse når det gjelder graden av påvirkning. Hippocampus er en liten bananformet struktur, plassert dypt inne i hjernen, som er av avgjørende betydning for læring og hukommelse.

Trening gir nye nerveceller i hjernen

Forskere i USA fant ut at når man plasserte løpehjul i burene til rotter, så var det ikke noe hjerneområde som vokste like mye som hippocampus. Det ble rett og slett dannet nye nerveceller i hippocampus hos rottene som trente, en prosess som kalles nevrogenese. Bare det at det ble dannet nye nerveceller, var et oppsiktsvekkende funn. Det trodde man rett og slett ikke var mulig. Da jeg var legestudent, på 90-tallet, lærte vi at nerveceller ikke kunne nydannes. Døde en nervecelle, så var den borte for alltid. Man måtte rett og slett ta til takke med de nervecellene man var født med. Så feil kunne man altså ta. Noe så enkelt som fysisk aktivitet fører til at nye nerveceller dannes i hippocampus.
Selv om det er mye vi fortsatt ikke vet om nøyaktig hva som skjer inne i hjernen hos dyrene, er vi sikre på følgende: Når rotter og mus løper, fører det til utskillelse av vekstfaktorer som gjør at det dannes nye nerveceller og blodårer i hjernen. Effekten av dette er at dyrenes hukommelse og læringsevne bedres.

Fysisk aktivitet gir barna bedre selvbilde

Kondisjonstrening gir bedre effekt enn yoga

Det store spørsmålet er om samme skjer i hjernene hos mennesker når vi beveger oss. Forskere i USA gjorde et banebrytende funn i 2010, som bekrefter dette.
De delte 120 pasienter inn i to grupper ved loddtrekning. Før de startet målte de størrelsen på deltakernes hippocampus med et magnetkamera (MR). Den ene gruppen skulle følge et treningsprogram som bestod utelukkende av kondisjonstrening, mens den andre gruppen skulle gjøre yoga- og tøyeøvelser, som ikke førte til økt puls. Oppfølgingen av alle deltakerne varte i ett år, og etter dette ble hippocampus målt igjen.

Før jeg røper resultatet av denne studien må det nevnes at hippocampus krymper med ca. én prosent per år som et ledd i en normal aldringsprosess. Hos pasientene som hadde drevet med yoga- og tøyeøvelser hadde hippocampus krympet 1,4 prosent, i snitt. Ingen bombe, med andre ord. Det var mer eller mindre en forventet aldersbetinget reduksjon i størrelse.

Resultatene fra treningsgruppen derimot, fikk forskerne til å sperre opp øynene. Her hadde hippocampus vokst med ca. to prosent. Tenk på det! Istedenfor å bli ett år eldre hadde deres hippocampus blitt to år yngre, størrelsesmessig. Hvordan var det mulig? BDNF, selvfølgelig. Da man målte BDNF i blodet hos deltakerne var det klart høyere nivå hos treningsgruppen, enn hos kontrollgruppen.

Fysisk aktivitet, en effektiv behandling av ADHD

Bedre hukommelse av kondisjonstrening

At man har en hippocampus som har vokst, er i beste fall av akademisk interesse, med mindre det fører til funksjonelle forbedringer i hjernen. Skjedde det hos disse pasientene? I aller høyeste grad. Da gruppene ble testet viste det seg at treningsgruppen scoret klart bedre på hukommelsestester. Fysisk aktivitet fører til økt produksjon av BDNF, som stimulerer til vekst av hippocampus, som igjen gjør at vi husker bedre. Vi får rett og slett bedre hukommelse av å bevege oss!

Artikkelen er et utdrag fra boken "Sterk hjerne med aktiv kropp" av Ole Petter Hjelle.