Foto: Helene Høimyr

Derfor kan fysisk aktivitet gi deg et lengre og bedre liv!

Tenk deg at legen din fortalte deg at det fantes en enkel, nærmest bivirkningsfri, behandling som gjorde at du ville leve et både lengre og bedre liv. En behandling som reduserte risikoen for sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, kreft, depresjon og demens betydelig. Behandlingen ville i tillegg gi deg bedre hukommelse, økt stressmestring, forbedre kreativiteten din og sannsynligvis også gjøre deg mer intelligent.

Dette høres for godt ut til å være sant. Hadde en slik behandling eksistert ville jeg ha hørt om den, tenker du kanskje. Men, behandlingen finnes. Den er ikke ny heller. Vi har kjent til den i tusenvis av år. Vi snakker om fysisk aktivitet!

Fysisk aktivitet gir barna bedre selvbilde

Hjernen er avhengig av fysisk aktivitet

At fysisk aktivitet er bra for kroppen vår er allmennkunnskap. Fysisk aktivitet senker blodtrykket, reduserer kolesterolnivået og bedrer blodsukkerreguleringen. Dette visste du kanskje fra før?

Det få er klar over er at hjernen vår sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Vi kan si det så enkelt som at hjernen vår er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Hjernen din blir rett og slett oppgradert til en bedre versjon ved at du er fysisk aktiv.

Trening, en mirakelmedisin

Selv om vi lenge har visst at trening er bra for humør og sinn, har forskningen vist oss hvorfor fysisk aktivitet er så viktig for hjernen vår. Når vi beveger musklene våre slik at vi får opp hjertefrekvensen frigjøres nemlig en rekke kjemiske stoffer som påvirker alle våre titalls-milliarder nerveceller. Disse stoffene er det nærmeste vi kommer mirakelmidler.

Sammen gjør de at nervecellene våre blir mer robuste, at de kommuniserer bedre, og ikke minst at vi kan lage nye nerveceller nå gamle dør. Vi skal ikke mer enn 30 år tilbake i tid før hjerneforskere var sikre på at nerveceller ikke kunne nydannes. Det var en opplest og vedtatt sannhet at når nerveceller døde, for eksempel ved alderdom eller sykdom, kom de aldri tilbake. Vi måtte rett og slett måtte klare oss med de nervecellene vi ble født med.

I dag vet vi at dette ikke er tilfelle. Forskere i USA og Sverige oppdaget på slutten av 1990-tallet at når rotter og mus fikk løpe fritt på løpehjul i burene sine vokste deler av hjernen deres. Løpingen gjorde rett og slett at nye nerveceller ble dannet i hukommelsessenteret deres, hippocampus. Omtrent ti år senere ble det vist at det ikke bare var rotter og mus som kunne løpe seg til flere nerveceller og bedre hukommelse; nøyaktig det samme skjer i våre hjerner.

Positiv effekt på læring, hukommelse, stress, og konsentrasjon

Nyere forskning har vist at de kjemiske stoffene som skilles ut ved fysisk aktivitet styrker alle hjerneområdene våre. Dette forklarer de enorme effektene fysisk aktivitet har på hjernens funksjon. Det er ingen overdrivelse å si at det viktigste du kan gjøre for hjernen din er å være i aktivitet. Fysisk aktivitet vil ikke bare føre til at du føler deg bedre, men vil også ha en positiv effekt på stressmestring, læring, hukommelse, kreativitet, konsentrasjon og intelligens.

Fysisk aktivitet gir bedre hukommelse

Beskytter mot depresjon og reduserer risiko for demens og parkinson

Et aktivt liv vil beskytte deg mot depresjon og angst og redusere risikoen for hjernesykdommer som demens, Parkinsons og hjerneslag. En rekke større befolkningsstudier har vist at eldre som er fysisk aktive, og har god kondisjon, har betydelig redusert risiko for å utvikle demens.

I én slik studie, fra Finland, ble 1449 pasienter fulgt i 21 år. Studien startet i 1970, og da deltakerne ble kontaktet 21 år senere, var de mellom 65 og 79 år gamle. Forskerne var spesielt interessert i å se om, og eventuelt hvordan, fysisk aktivitetsnivå påvirket risikoen for å utvikle demens. Det viste seg at de som hadde vært i fysisk aktivitet minst to ganger per uke (minimum 30 minutter hver gang), hadde redusert risikoen for å utvikle demens med 50 %.

Forskningen levner altså ingen tvil: Fysisk aktivitet gjør hjernen din både friskere og raskere.

Fysisk aktivitet kan forebygge og behandle depresjon.