Foto: Flickr Creative commons

En dansk rapport konkluderer med at seksualitet er et viktig aspekt av menneskelivet, og at sex og god helse henger tett sammen.Rapporten mener dette gjelder begge veier: Vår livsstil og generelle helsetilstand påvirker lysten og evnen til sex - og det betyr noe for vår fysiske og psykiske trivsel om vi fungerer seksuelt. Dessuten viser forskningen at seksuelle problemer kan være et tegn på uhensiktsmessig livsstil og underliggende sykdom.

Ikke bare kosthold, røyk og mosjon

Tradisjonelt har forebygging handlet om kost, røyking, alkohol og mosjon. Men forskning viser at det er helsegevinster å hente på å gjøre folk bevisste på seksualitet i bred forstand. Å bryte ned tabuer som fremdeles er til stede, vil også være nødvendig. Danske studier viser at ni av ti voksne dansker mener at seksualitet er viktig for livskvaliteten.

Forskning viser også at usunn livsstil henger sammen med seksuelle dysfunksjoner. Derfor gir det mening å se seksuallivet som en del av både forebygging og helsefremmede tiltak. Samtidig er det kunnskap om at både fysisk og psykisk sykdom kan medføre alvorlige seksuelle problemer, og hvis fagfolk i helsevesenet tør sette dette emnet på dagsorden på samme måte som med andre emner, vil det bli lettere for mange å håndtere en kronisk sykdom og opprettholde en rimelig livskvalitet, på tross av de belastningene sykdommen medfører.

Oversett av helsevesenet

Av rapporten fremgår det at seksualitet ofte overses i helsevesenet. Forskning viser at seksuelt besvær kan redusere mestring og behandlingsmotivasjon ved sykdom, slik at tilstanden blir verre. Det blir en ond sirkel. Omvendt tyder mye på at et velfungerende sexliv kan fungere som en veldig viktig ressurs i en vanskelig livssituasjon.

I rapporten skrives det at det er god grunn til å fokusere på seksuallivet i helsesektoren, men det krever naturligvis at den enkelte tør å ta fatt i temaet. Ofte er det ikke mye som skal til, og det er ikke meningen at alle som jobber med helse, skal ha spesialkompetanse i sexologi. Men med små tiltak i hverdagen kan man ofte gjøre en stor forskjell. 


Mer sex for fysisk aktive

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på sexlivet. En stor amerikansk undersøkelse viser at menn som er fysisk aktive, har langt lavere risiko for å utvikle ereksjonsproblemer enn de som er fysisk inaktive.

Også sykdom kan påvirke sexlivet. I en dansk studie av strålebehandlede kvinner med livmorhalskreft, oppga en tredjedel utilfredshet med sexlivet 12 måneder etter strålebehandlingen. 40% opplevde tørrhet i skjeden ledsaget av samleiesmerter, og 62% oppnådde sjelden eller aldri orgasme. Og omtrent halvparten av kvinnene var ikke lenger seksuelt aktive.