Foto:Helene_Høimyr

Leserspørsmål; Pulsklokka viser lav forbrenning ved trappeløp.

Jeg får ofte inn spennende leserspørsmål som jeg er sikker på at veldig mange flere også lurer på. Dette spørsmålet handler om forbrenning i løpet av ulike kondisjonsøkter; trappeløp og intervaller på mølle.

"Når jeg løper (på mølla, alltid intervaller), så pleier jeg inkl oppvarming og avlsutning å forbrenne mellom 500-600kcal. Så har vi en laaaang trapp vedsiden av leiligheten, som jeg prøvde meg på! Sørget for at jeg spurtet opp /jogget/gikk lett ned i 30min. Pulsklokken min viste at jeg bare hadde forbrent 250kcal (uten oppvarming og nedtrapping)... Og jeg ga virkelig alt, hadde ikke mer å gi tilslutt. Vil det si at det er mindre effektivt av meg å gjør? Eller trener jeg flere muskler, som vil øke forbrenningen utenom hva pulsklokka viser? Kan jeg liksom bruke en slik økt som en av mine økter, og være fornøyd?"

Forbrenning og energiforbruk

Forbrenningen vår sier noe om hvor mye energi vi forbruker per tid og måles i Kcal.

Hvor mye vi forbrenner av energi i løpet av en treningsøkt avhenger veldig enkelt sagt av faktorene; kroppsvekt, tid og hastighet.

Forbrenning= kg x timer x km/t

Det denne formelen ikke viser er individuelle forskjeller som for eksempel muskelmasse, løpsøkonomi, og utnyttelsesgrad av oksygen. Likevel kan vi se at tid og hastighet er viktig for å beregne forbrenning i løpet av en treningsøkt. For å grovt anslå forbrenning under løp bruker man ofte huskereglen: 1 Kcal/kg/km

Forskjeller mellom trappeløp og intervaller på mølle

Om vi ser på tallene pulsklokka viser etter en intervalløkt på mølle, 500-600 Kcal, og en økt med trappeløp, 250 Kcal, ser vi at det er en betydelig forskjell.

Først må vi finne ut av hvor mye av denne energien som ble brukt i løpet av oppvarmingen på mølleøkten, og trekke det fra. Dette er vanskelig å anslå uten noen opplysninger, så test gjerne ut dette ved neste anledning. I tillegg er det viktig å vite hvor lange arbeidsperioder de to øktene inneholder, altså uten oppvarming, pauser og nedtrapping.

Ved intervaller på mølle er det lett å holde jevn hastighet i løpet av intervallene, og om intensiteten holdes svært anstrengende vil også kroppen forbruke mye energi i løpet av arbeidsperiodene.

Ved trappeløp vil hastigheten være litt vanskeligere å holde jevn på grunn av at trappeløp krever mer i forhold til å flytte kroppsmassen oppover trinnene. Intensiteten bør også holdes svært høy.

Felles for begge øktene, som er av intervalltypen, er blant annet at pausene bør være korte og intensiteten bør, som nevnt, være svært høy. En tydelig forskjell mellom øktene er at trappeintervaller gir en ekstra utfordring med stigningen oppover, mens en intervalløkt på mølle ikke nødvendigvis gjør dette, og er ikke beskrevet i spørsmålet.

Pulsklokke og forbrenning

Når vi bruker pulsklokke til beregning av forbrenning er det en stor forskjell på klokker som har gps og kan måle hastighet, og de klokkene som kun beregner forbrenning, altså uten gps. Noen klokker beregner også forbrenning ut fra intensitet i løpet av økten, noe som da er helt avhengig av at riktig makspuls er registret på klokka.

Siden du løper intervaller på mølle, som da som regel foregår innendørs, antar jeg at klokka ikke bruker gps på disse øktene. Klokka vil da anslå at du løper, og bruke registrert kroppsmasse og tid til å beregne forbrenningen. Slår du av klokka i pausene, eller lar du målingene gå hele økten? Om du bruker beregning fra mølla vil det bli unøyaktig målinger om du lar hastigheten på intervallene gå hele tiden, mens du står ved siden av båndet i løpet av pausene.

Om du har brukt gps på pulsklokka utendørs i trappeintervallene vil hastigheten registreres, og da er det også avgjørende om du stopper klokka i pausene, eller om du lar målingene gå hele økten. Samtidig vil løp oppover i trapper være vanskelig å måle nøyaktig for en gps-klokke, og høydeforskjellen vil gjøre at totalavstanden ikke blir så lang som den faktisk er. Dette betyr også at hastigheten også blir unøyaktig målt i forhold til faktiske forhold i trappa.

Trappeløp er altså vanskelig å måle nøyaktig i forhold til litt "enklere" økter, med tanke på stigning og muskelbruk som kreves.

Det som er viktig for å se om øktene er likeverdige i forhold til forbrenning er å sørge for at du måler på samme måte begge øktene med tanke på når du starter målingene, om du stopper i pausene, om du bruker gps eller ikke, og hvor lenge du holder på.

Hadde du målt oksygeninntak i løpet av begge øktene ville målingene vært mer nøyaktige og enklere å tolke.

Er forbrenningen målet for økten?

I spørsmålet spør du om du kan telle med trappeøkten som en "gyldig" treningsøkt på grunnlag av at målingene viser lavere energiforbruk enn andre økter.

Mitt svar på det er JA, denne trappeøkten kan absolutt regnes som en treningsøkt.

Om hovedmålet med treningen din er kun å forbrenne energi, vil hastighet og tid være faktorer som kan si noe om hver enkelt økt. Hvor godt trent du er vil også virke inn på forbrenning i løpet av aktivitet, muskelmasse og utholdenhetsnivå vil altså virke inn i tillegg til formelen nevnt ovenfor.

Ulike typer kondisjonstrening vil øke utholdenhetsnivået ditt på ulike måter, og bør kanskje være et viktig fokuspunkt når det gjelder treningsrutinene dine. Variert #trening vil utfordre kroppen på ulike måter og tvinge frem forbedringer når det gjelder kondisjon og helse.

I tillegg vil trappeløp som regel kreve mer muskelbruk med tanke på spenst, hurtighet og eksplosivitet, enn å løpe flatt på mølle.

Trening handler om så mye mer enn forbrenning, som jeg selv kun ser på som en bonus i tillegg til alle de andre effektene av fysisk aktivitet.

Har du et leserspørsmål?