Foto: Jorge Franganillo, Unsplash

Brytes langsomt ned i kroppen.


Med et økende utvalg av koffeinholdige drikker og matvarer på markedet blir det stadig lettere for barn og unge å få tilgang til disse. En slik trend kan være mer skadelig enn man tror. Fra den landsdekkende undersøkelsen Norkost dokumenteres det at nordmenn i alderen 18-79 år drikker om lag 5,2 dl kaffe hver dag. Det er også vist at læske- og energidrikker er den største kilden til koffein hos ungdom. Fra Ungkost, en landsomfattende undersøkelse blant ungdom, er det anslått at storkonsumenter av energidrikke får i seg 500 ml energidrikke daglig.

Søvnproblemer, uro og angst

Det finnes god dokumentasjon på at barn og unge som drikker energidrikker med koffein kan få søvnproblemer, oppleve uro og angst, og i tillegg få abstinenssymptomer. Det er grunn til ekstra bekymring rundt barn og unges inntak av koffein da de er mindre i størrelse (vekt) og dermed vil bruke lengre tid på å omsette og skille ut koffeinet

Stimulerer nervesystemet

Koffein er et såkalt «sentralstimulerende stoff», som innebærer at koffein direkte stimulerer nervesystemet vårt. Dette kan blant annet føre til økt puls, skjerpet fokus, økt urinproduksjon, redusert tretthet, økt prestasjon på trening, smertestilling, m.m. Koffeinet vi får i oss til daglig kommer enten naturlig fra kaffe- og/eller kakaobønner, eller syntetisk fra et laboratorium – uavhengig av kilde vil koffeinet gi de samme virkningene på oss mennesker [2].

Hodepine og abstinenssymptomer

Mange har et positivt forhold til koffeinholdige drikker og matvarer, og forbinder disse med våkenhet, og det å ikke være trøtt og sliten – om det gjelder jobb, skole eller trening. Det finnes derimot en bakside av et høyt koffeininntak, og det finnes flere gode argumenter til hvorfor man bør begrense og regulere dette inntaket. De fleste kaffedrikkere kan bekrefte at det ikke er uvanlig med abstinenssymptomer, hvor hodepine kanskje er det vanligste, dersom de ikke får i seg sin daglige dose med kaffe. For barn og unge vil disse symptomene lettere inntreffe. Ved høyere doser koffein, opp mot 500-600 mg hos voksne, muligens lavere hos barn og unge, kan man møte på mer alvorlige symptomer: hjertebank, magekramper og kvalme.

Viktig å ikke drikke koffein for sent på dagen

Koffein har en lang halveringstid på opp mot 6 timer. Dette betyr at om barnet ditt drikker en energidrikke à 160 mg klokken 16:00 er det fortsatt 80 mg koffein i barnets kropp klokken 22.00. Det vil tilsvarende være omtrent 40 mg koffein i kroppen ca. kl. 04.00. For mange vil koffein påvirke søvnen, det er derfor lurt å begrense koffeininntaket utover ettermiddagen/kvelden.

Kilder:

1. Folkehelseinstituttet. Fakta om koffein og koffeinholdige drikker. 2014 25. februar 2021 26. mai 2021]; Available from: https://www.fhi.no/ml/kosthold/fakta-om-koffein/#virkninger-av-koffein.
2. Bjørneboe, G.-E.J., Tor Halvor. koffein. 15. februar 2021 26. mai 2021]; Available from: https://sml.snl.no/koffein.