Foto: Luis Aguila, Unsplash

Flere land forbyr nå tilsetningsstoffet titandioksid.

Titandioksid er et hvitt fargestoff laget av stein som inneholder stoffet titan. Titandioksid brukes i en rekke tannkremer, godterier, iskrem, tyggegummi, matvarer, vitamintabletter og andre produkter der man ønsker en lys eller hvit farge. Titandioksid går også under navnet E171, eller titanium dioxide.

Ikke lenger et godkjent tilsetningsstoff

Titandioksid var tidligere et godkjent tilsetningsstoff, men i fjor gjorde den europeiske matsikkerhetsmyndigheten EFSA en ny vurdering av stoffet, og på bakgrunn av dette ble det bestemt at E171 ikke lenger er tillatt som tilsetningsstoff i matvarer og godteri. Fargestoffet blir derfor fjernet fra EUs liste over tillatte tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Det er fremdeles lov å bruke E171 i en overgangsperiode til 7. august i år, men norske produsenter er allerede godt i gang med å fjerne det fra sine produkter. I Frankrike ble titandioksid forbudt i matvarer allerede fra januar 2020. Flere internasjonale næringsmiddelprodusenter er også godt i gang med å fase ut bruken av titandioksid.

Kan skade DNA og gi økt risiko for kreft

Grunnen til at EFSA har konkludert med at E171 ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat, er at man ikke kan utelukke at at titandioksid som tilsetningsstoff i mat kan være gentoksisk. Gentoksisitet handler om et stoffs evne til å skade DNA. For å kunne konkludere på om et stoff er trygt eller ikke er det viktig å vurdere om det kan ha genotoksiske effekter, fordi det da kan være kreftfremkallende. Noen studier antyder også at stoffet kan tenkes å ha skadelig effekt på nervesystemet, og påvirke immunsystemet og betennelser i kroppen. Til tross for dette, er det viktig å være klar over at E171 ikke utgjør en akutt risiko for forbrukerne.

Kilder:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585
https://vkm.no/efsa/omefsa/nyheter/efsanyheter/ikketrygtabruketitandioksidsomtilsetningsstoffimat.5.5760e5891790d83258def471.html
https://foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202022/Titandioxid-bliver-forbudt-i-fødevarer-i-hele-EU.aspx