Hvor går skillet mellom valpefett og overvekt?

Det blir flere og flere overvektige iblant oss, også blant barn. Dette er bekymringsverdig, ikke minst fordi overvektige barn har større risiko for å utvikle tilstander som diabetes og hjerte- kar sykdommer senere i livet. Det har også blitt vist at en del overvektige barn har en betydelig redusert livskvalitet, faktisk minst like dårlig som barn med kreft. Det er rett og slett vanskelig å være overvektig som barn.

Tykk eller normalvektig?

Men hvor går egentlig grensen mellom lubne småbarn med litt valpefett, og barn som for alvor begynner å bli overvektige? Hvordan vet vi egentlig at et barn veier for mye? Det finnes mange måter å måle graden av overvekt på, og en av de mest nøyaktige er hudfoldsanalysen der man rett og slett tar tak i fettet som ligger oppå musklene og måler tykkelsen av denne folden. Dette er en god målemetode, men omfattende og lite brukt i det daglige. Hos voksne regner man gjerne ut BMI, et mål som sier noe om hvor mye man veier i forhold til hvor høy man er. En BMI over 25 kan tyde på overvekt, mens en BMI over 30 betyr at man er så overvektig at det kan gå utover helsen.

BMI hos barn = isoBMI

Når det gjelder barn vil deres BMI forandre seg med alderen. Ved fødselen er gjennomsnitts BMI-en på 13, øker til 17 ved 1 års alderen, går ned igjen til 15,5 ved 6 års alderen, og øker igjen til 20 ved 20 års alderen. Så selv om BMI er et mål som er lett å bruke når man skal måle graden av overvekt hos voksne, blir det litt mer komplisert hos barn ettersom de har så forskjellig BMI ved ulik alder. Derfor har det blitt gjort internasjonale studier der man har sett på en stor gruppe barn og funnet ut hvilken BMI som tilsvarer overvekt for hver aldersgruppe. Denne BMI-verdien kalles for isoBMI.

Resultatene fra denne studien er satt opp i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvilken BMI for en gitt alder og kjønn som tilsvarer en voksen BMI på hhv 25 (overvekt) og 30 (fedme).

  BMI 25 BMI 30
År gutter jenter gutter jenter
2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,8 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,4 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,3 19,17
5,5 17,45 17,2 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,6 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,1 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,56
10 19,84 19,86 24 24,11
10,5 20,2 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,1 25,42
11,5 20,89 21,2 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,2
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,3 29,11
15,5 23,6 24,17 28,6 29,29
16 23,9 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,7 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,7 29,84
18 25 25 30 30
Kilde: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal 2000;320:1240