Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Mye tyder på at rådene om å fullamme i 6 mnd bør endres.

I løpet av de siste 10 årene, har det vært stor fokus på hvor viktig det er å fullamme frem til barnet er 6 mnd. Amming er bra, men det er også viktig at barn venner seg til sunn mat og gode matvaner allerede fra spedbarnsalder.

Tidlig introduksjon av mat kan forebygge sykdom

Nyere forskning viser at tidlig introduksjon av mat kan forebygge allergi, overvekt, spiseproblemer og kresenhet.

Tidligere mente man at det var viktig å unngå allergener (proteiner som kan utløse allergi) for å forebygge allergi. I dag er man mer opptatt av at barnet skal eksponeres tidlig både for allergener og næringsstoffer. Forskere mener dessuten at det er viktig å innføre matvarer mens barnet fortsatt ammes, fordi morsmelken da vil kunne virke beskyttende mot utvikling av allergi.

Mindre kresne barn

En annen fordel med å la barnet få litt mat ved siden av morsmelk før 6 mnd alder, er at det er mye som tyder på at barn er mest åpne for nye smaker når de er mellom fire og seks mnd gamle. I denne alderen kan det være nok å gi en matvare en gang før barnet aksepterer den. Ved to års alder må man gi matvarer ti ganger for å få samme grad av aksept. Tilvenning av nye smaker kan altså være vanskeligere jo senere man starter.

Fra naturens side er vi disponert for å like søte smaker, slik som morsmelk. Bitre og sure smaker må i stor grad tilvennes. Mange grønnsaker har en lett bitter smak som man må venne seg til. Forskning på spedbarn viser at både hvordan og når man tilvennes smaker har betydning for inntaket av grønnsaker og frukt senere i livet. Tilvenning mellom fire og seks måneder ser ut til å være mest gunstig.

Gradvis introduksjon ved fire mnd alder

Over halvparten av alle babyer begynner å interessere seg for, og strekke seg etter mat mellom fire og seks mnd alder. Heldigvis er de fleste foreldre lydhøre for barnas signaler og gir barnet mulighet til å smake på maten og utforske interessen. Denne responsen er bra, å lytte til barnets signaler om sult og metthet danner grunnlaget for en god appetittregulering hos de aller fleste.

å respondere på hvor mye barnet vil spise ved å følge barnets egen appetittregulering, kan muligens være like viktig i forebygging av fedme og livsstilssykdommer som hvor lenge barnet fullammes.

Gamle råd

Dagens kostråd om å fullamme frem til barnet er 6 mnd, bygger på konklusjonen fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Denne konklusjonen baserer seg på undersøkelser i u-land der man så at barn som ble fullammet frem til de er 6 mnd vokser like godt som de som fikk fast føde. Ved å vente med fast føde vil man dessuten utsette barna for potensielle smittekilder som overføres via maten. I tillegg ble det antydet at fullamming i seks mnd kunne være med på å forebygge overvekt og allergi.

Ammer 14 ganger i døgnet

I en av studiene som dagens anbefalinger bygger på, så man at barna i gjennomsnitt ble fullammet 14 ganger om dagen. Dette er omtrent umulig å få til i en travel hverdag der det også skal være tid til handlig matlaging, vasking, samvær med eldre søsken, og ikke minst søvn.

Norske mødre er lojale mot anbefalingene om å fullamme frem til barnet er 6 mnd, men undersøkelser viser at kun 2 % klarer det. For mange medfører dette stress og fortvilelse.

På tide med endringer

Nyere undersøkelser som ser på forekomst og forebygging av allergi, cøliaki og overvekt, konkluderer med at fullamming lenger enn fire mnd ikke gir ekstra gevinst. Ingen har vist at det er skadelig å gi mat til spedbarn mellom fire og seks måneder. Oppfatningen om at mat er farlig og at seks måneder er en magisk grense for å innføre mat har altså ikke støtte i forskningen.

Når vi samtidig vet at barn som får mat ved siden av morsmelk allerede fra 4 mnd alder blir mindre kresne og har større sjanse for å holde seg friske og unngå allergi, er det ikke vanskelig å se at dagens anbefalinger om å fullamme frem til 6 måneders alder bør endres.

Artikkelen er en kortversjon av en kronikk trykket i Aftenposten 24.10.11
Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

  • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
  • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
  • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke