Foto:Merethe Odland

Lytt til kroppen og tilpass treningen.

En graviditet er en spennende tid for både mor og far, og er en svært individuell opplevelse for enhver blivende mor. 

Kroppen forandrer seg mye underveis, både synlig og mindre synlig. En stor endring fra å ikke være gravid er de fysiologiske endringene som ganske raskt endrer både opplevelsen av og evnen til å trene som før. 

Til tross for at mange tror, og kanskje opplever selv at trening og graviditet ikke hører sammen, anbefales gravide å opprettholde fysisk aktivitet under svangerskapet. 

Les mer om trening og graviditet i Helsedirektoratets anbefalinger fra aktivitetshåndboka.

Retningslinjene for trening under graviditet er noe alle gravide bør sette seg inn i, og huske på at disse er utarbeidet for at mor og barn skal være mest mulig beskyttet under aktivitet. Dette betyr at all type trening bør foregå med fokus på å følge disse retningslinjene, men også med oppmerksomhet på egen kropp og respons på treningen. 

Barnets helse skal settes høyest

Noen er i god form før graviditeten, og har en kropp som er vant til fysisk anstrengelse og ulike bevegelser. Andre er mindre vant til aktivitet, og starter graviditeten med en kropp som ikke er like gjennomtrent som andres. 

Hvordan din fysiske form, og hvor vant kroppen er til trening påvirker hvordan du tåler å trene under graviditeten. Det anbefales derfor ikke å øke treningsmengde, og/eller utfordringene i graviditeten, men å tilpasse treningen til din grunnform. 

Smerter under trening, for eksempel ved ulike bevegelser og øvelser, er et tegn på at treningen bør tilpasses for å unngå ytterligere smerter eller problemer underveis. 

Noen gravide er smertefrie, andre strever med smerter og plager fra tidlig i svangerskapet. Hver graviditet er unik, noe som gjør at hver enkelt kvinne må lytte til egen kropp hele tiden for at treningen skal ha positive effekter så langt det går. Det som er viktig er å ikke være redd for å være fysisk aktiv som gravid. Les anbefalingene, og sett deg inn i hvilke endringer som skjer i kroppen underveis for å forstå hvordan og hvorfor kroppen endrer seg. 

Trening og aktivitet tilpasset et svangerskap er positivt for de fleste, og gode treningsvaner vil forhåpentligvis gjøre veien tilbake etter fødsel litt lettere.