ved Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt?

Betennelse er en del av svært mange sykdommer, blant annet ved inflammatorisk tarmsykdom. Kroniske betennelsessydkommer krever ofte langvarig medisinering, men kosttilskudd og kostendringer benyttes også. Økt inntak av omega-3-fettsyrer kan være gunstig viser forskning.

Betennelse i tarmen

Ved ideelle forhold er det en perfekt balanse mellom kroppen og bakteriene i tarmen vår. Ved sykdom som rammer tarmen så kan tarmen bli lekk og bakterier kan bevege seg inn i tarmslimhinnen. Dette fører til både en lokal og en systemisk aktivering av immunforsvarer.

Dette er typisk for Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt om er to inflammatoriske tarmsykdommer (IBD). Resultatet er kronisk betennelse som påvirker tykktarmfunksjonen, gir smerter, blødninger og øker risikoen for tykktarmskreft.

Faktark Kosthold ved ulcerøs kolitt og Kosthold ved Morbus Crohn

Omega-3 kan være gunstig når du har fått IBD

Flere studier taler for at økt inntak omega-3-fettsyrer kan være gunstig når du har fått sykdommen. Per i dag vet vi ikke nok om hvordan omega-3-fettsyrer virker ved IBD. Men det kan se ut til at tarmslimhinnen er svært mottakelig for omega-3 og at økt inntak kan være nyttig ved Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt og bidra til å redusere betennelsen.

I de fleste studiene har deltagerne brukt høydose fiskeoljetilskudd (2,5-6,0 gram per dag).

Omega-3 kan kanskje lette symptomene, redusere grad av betennelse og bidra til heling av den betente tarmslimhinnen, det også noen studier på mennesker som viser til at omega-3 kan beskytte mot utviklingen av ulcerøs kolitt. Dyreforsøk viser redusert betennelse, mindre vekttap og bedret tarmhelse.

Utfordringen med å tolke studiene på effekten av omega-3-fettsyrer ved IBD er at alle studiene viser ikke det samme resultater. Motstridende forskning gjør at vi ikke med 100 % sikkerhet kan si at omega-3 virker godt ved IBD.

Kostholdet som påvirker risikoen for inflammatoriske tarmsykdommer

Studier viser til at høyt inntak av rødt kjøtt, mettet fett, raffinerte karbohydrater og tilsetningsstoffer, samt lavt inntak av fiber, grønnsaker, frukt og antioksidanter kan kanskje øke risikoen for å utvikle IBD.

Kan sukralose gi inflammatorisk tarmsykdom?

Øk inntaket av omega-3

Forskningen er fremdeles svak på effekten av omega-3-fettsyrer ved IBD, men det er likevel smart å øke inntaket. Fisk og fiskeolje reduserer risikoen for koronar hjertesykdom og kan muligens redusere risikoen for diabetes type 2 og hjerneslag. Vi spiser i dag for lite fisk og rådet er at vi øker inntaket av fisk og fettsyrene vi finner i fisk.

Det vil altså uansett være bra for helsen om du øker omega-3-inntaket. Dersom du opplever at dette gir deg en bedre helse og hverdag ved Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt, er det kanskje en effekt av omega-3-fettsyrene du opplever. Så får vi håpe at fremtidig forskning bekrefter denne effekten.

Men går du på medisiner for Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt så skal du forsette med dette. Omega-3 kommer i tillegg til medinsk behandling, ikke i stedet for.

Kilder:
Barbalho SM, Goulart R de A, Quesada K, Bechara MD, de Carvalho A de CA. Inflammatory bowel disease: can omega-3 fatty acids really help? Annals of Gastroenterology : Quarterly Publication of the Hellenic Society of Gastroenterology. 2016;29(1):37-43.
Calder PC. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: nutrition or pharmacology? Br J Clin Pharmacol. 2013 Mar;75(3):645-62. doi: 10.1111/j.1365-2125.2012.04374.x.