Foto: Unsplash

Du blir ikke tynnere av ekstreme lavkarbo kurer.

En studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition, tyder på at du går like mye ned i vekt hvis du begrenser karbohydratinntaket noe, som hvis du går på en ekstrem slankekur der du kun spiser noen gram karbohydrater om dagen.

Et kosthold nesten helt uten karbohydrater (ketogen kost), vil dessuten øke det skadelige LDL kolesterolet, noe som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Slanking med lavkarbo kost

Mye tyder på at det er lurt å begrense inntaket av karbohydrater, spesielt de raske, dersom målet er å gå ned i vekt. Dette gjelder særlig de som lider av insulinresistens, en tilstand som blant annet innebærer en ugunstig fettsyresammensetning i blodet, og en økt risiko for overvekt og diabetes type 2.

Spørsmålet er bare hvor mye du må redusere inntaket av karbohydrater for at det skal ha en positiv effekt på vekten.

Dette er lavkarbo

Det finnes mange forskjellige slankekurer og trenddietter som fokuserer på å kutte ned på inntaket av karbohydrater, og velge langsomme karbohydrater fremfor raske.

Noen anbefaler et karbohydratinntak på rundt 40 E % (Dvs. 40 % av de kaloriene du får i deg består av karbohydrater), mens de strengeste kurene innebærer at du ikke skal la mer enn 5-10 av energien du får i deg bestå av karbohydrater.

Denne siste typen kost kalles for ketogen kost, og betyr i praksis at du ikke skal spise mer enn 20-40 gram karbohydrater per dag. Den første fasen i Atkins-dietten er et eksempel på ketogen kost.

Til sammelikning anbefaler Helsedirektoratet at 50- 60 % av den energien vi får i oss bør bestå av karbohydrater.

Ketogen kost

I følge de som anbefaler ketogen kost, vil en slik type kosthold gi en effektiv fettforbrenning og  raskt vektreduksjon, samtidig som sult og søtsug forsvinner.

Ulempen med et slikt ekstremt lavkarbo kosthold, er at matvarevalget er svært begrenset, og kostholdet er vanskelig å holde over tid. Ettersom ketogen kost som regel inneholder en høy andel mettet fett, er det også mange fagfolk som mener at et slikt kosthold øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Ketogen kost vs. lavkarbo kost

Allerede i 2006 ble det publisert en studie i American Journal of Clinical Nutrition der man sammenliknet lavkarbo kost med ketogen kost.

20 personer med en BMI over 30 (kategori fedme) ble delt i to grupper der den ene gruppen fikk et lavkarbo kosthold (30 E % fett, 40 E% karbohydrat og 30 E% protein), mens den andre gruppen fikk ketogen kost (55-60 E% fett, 5-10 E% karbohydrat, og 30 E% protein).

Begge kostholdene lå på et energiinntak på ca. 1500 kcal per dag. Siden et ketogent kosthold forutsetter et nokså begrenset utvalg av matvarer, gir dette mindre fiber, vitaminer og mineraler enn lavkarbo kosten. Dette ble jevnet ut ved at begge grupper fikk et multivitamineraltilskudd.

Etter 6 uker, så man at vektreduksjonen var den samme (6-7 kilo) enten forsøkspersonene hadde holdt et lavkarbo kosthold eller ketogen kost. Insulinfølsomheten ble også forbedret i begge gruppene. Det var ingen forskjell på hvor sultne forsøkspersonene følte seg, enten de fikk lavkarbo- eller ketogen kost.

Men, det viste seg at de som hadde spist ketogen kost hadde høyere verdier av det ugunstige LDL kolesterolet enn de som hadde hatt et lavkarbo kosthold.

Sunnere uten ketogen kost

Både fordi et forhøyet nivå av LDL øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, og fordi ketogen kost som oftest ikke dekker behovet for fiber, vitaminer og mineraler, tyder resultatene fra denne studien på at ketogen kost ikke er å anbefale.

En moderat karbohydratrestriksjon der man velger langsomme karbohydrater fremfor raske, samtidig som man passer på å få i seg nok protein, gir sannsynligvis like stor vektreduksjon, samtidig som det er både sunnere og lettere å gjennomføre over tid.

Kilder:
1. Johnston CS, Tjonn SL, Swan PD, White, A, Hutchins H, Sears B. Ketogenic low-carbohydrate diets have no metabolic advantage over nonketogenic low-carbohydrate diets. Am J Clin Nutr 2006;83:1055-61.
2. Gardner et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornis, and LEARN diets for change in weigh an related risk factors among overweight premenopausal woman. JAMA 2007;297(9): 969-977.