Her er forskningen som ligger bak.

En ny metastudie, publisert i BMJ, konkluderer med at kalsiumtilskudd med eller uten vitamin D, kan øke risikoen for hjerteinfarkt med 24 %, og samlet risiko for slag og hjerteinfarkt med 15 %, hos kvinner som har kommet i overgangsalderen.

Viktig forskning

Allerede i 2008 gjennomførte Bolland og hans medarbeidere i New Zealand en studie blant 1471 friske, postmenopausale kvinner med en gjennomsnittsalder på 74 år. Deltagerne ble delt i to grupper (tilfeldig randomisering) der de enten fikk 1000 mg kalsium eller placebo daglig i fem år.

Resultatene viste at kalsiumtilskudd økte risikoen for hjerteinfarkt, hjertesykdom, slag og plutselig død. Studien ble publisert i BMJ.

Kalsiumtilskudd bør revurderes

I 2010 gjennomførte Bolland og medarbeidere en ny stor metastudie basert på 15 mindre studier.

Kriteriene for inklusjon var at kvinnene brukte minst 500 mg kalsium uten vitamin D pr. dag , de måtte være over 40 år. Studiene måtte minst ha 100 deltagere med oppfølging i minst ett år.

Resultatene av analysen på hele 20 072 kvinner viste en økning på 27-31 % i risiko for hjerteinfarkt ved bruk av kalsiumtilskudd.

Forskerne anmoder om at kalsium som behandling bør revurderes. Resultatene ble publisert i BMJ i 2010.

Motstridende forskning

I 2007 ble det publisert en studie i Circulation som ble kalt WHI CaD-studien (The Womens Health Initiative Calcium/vitamin D supplementation study).

I denne undersøkelsen deltok 36282 postmenopausale kvinner der halvparten fikk 1000 mg kalsium med vitamin D, eller placebo. Her fant forskerne ingen sammenheng mellom kalsiuminntak og risiko for hjerte- og karsykdom.

Liten tvil om at kalsiumtilskudd øker risiko for hjerte- og karsykdom

Bolland og medarbeidere syns at resultatene fra WHI CaD-studien var mistenkelige, og mente blant annet at forskerne burde ha skilt mellom de kvinnene som ikke hadde brukt og de som hadde brukt kalsiumtilskudd fra før av.

På bakgrunn av dette, analyserte de selv tallene fra WHI CaD-studien, men denne gangen inkluderte de kun kvinner som ikke hadde brukt kalsium før de var med i undersøkelsen.

Disse tallene samt tall fra åtte andre kalsiumstudier ble på nytt analysert (til sammen 28 072 deltakere), og nok en gang fant man at kalsium tilskudd (med/uten vitamin D) øker risikoen for hjerteinfarkt med 24 %. Samlet risiko for hjerteinfarkt og slag ble 15 %. Studien ble nylig publisert i BMJ (april 2011).

Veien videre

Bolland og medarbeidere forsker videre på kalsium, men anbefaler i mellomtiden at kalsium brukes med forsiktighet til personer som er i risikosonen.

Professor Ian R. Reid, som også var med på studien, sier i et intervju at ytterligere studier for å bekrefte at kalsium øker risikoen for hjerte- og karsykdom er ikke å anbefale.

- Det blir som å gjennomføre en studie for å slå fast en gang for alle at røyking fører til lungekreft.

I de norske anbefalingene for ernæring og fysisk aktivitet står det fremdeles at ”Det er holdepunkter for at tilskudd med 500-1000 mg kalsium per dag kan redusere aldersbetinget bentap til en viss grad hos postmenopausale kvinner.” Mye tyder på at disse anbefalingene bør revideres.

Kilder
Sosial- og helsedirektoratet. Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. IS-1219, 2005.
Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial.  BMJ, 2008, doi:10.1136/bmj.39440.525752.BE
Hsia J et al. Calcium/vitamin D supplementation and cardiovascular events. Circulation 2007;115:846-54.
Bolland et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ, 2010;341:c3691.
Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial. BMJ, 2011;342:d2040.