Foto: morguefile.com

Media har misforstått resultatene.

Nylig ble det publisert en studie i det anerkjente tidsskriftet JAMA, der forskerne bak studien konkluderer med at de som rådes til å spise mer matvarer som inneholder plantesteroler, soyaprotein, løselig fiber og nøtter, får lavere LDL kolesterol enn de som kun blir rådet til å redusere inntaket av mettet fett og øke inntaket av fiber.

På bakgrunn av dette er det lett å konkludere med at de tradisjonelle kostrådene om å kutte ned på mettet fett og øke inntaket av fiber, ikke har noe for seg likevel. Høyst sannsynlig vil dette også være overskriftene til aviser og nettsteder som skriver om denne studien. Flere journalister har allerede skrevet innlegg som viser at de har missforstått resultatene av denne studien.

Lettere å spise mer av noe

Etter å ha lest studien, er vi i BraMat enige med professor Marion Nestle og andre krefter i ernæringsmiljøet som kritiserer konklusjonen som mange drar når det gjelder akkurat denne studien. Undersøkelsen viser nemlig IKKE at det ikke hjelper å redusere inntaket av mettet fett hvis man har høyt kolesterol. Det studien derimot indikerer, er at det ofte er lettere å følge råd om å spise MER av noe, enn råd om å spise mindre av noe.

Slik ble studien gjennomført

Denne undersøkelsen ble gjort blant 345 personer som hadde et noe forhøyet total kolesterol og LDL kolesterol. Deltakerne ble delt inn i 3 tilfeldige grupper der den ene gruppen fikk råd om å spise mer fiber og fullkorn, samt å redusere inntaket av mettet fett (kontrollgruppe).

De to andre gruppene (portefoliogruppene) fikk i tillegg råd om å spise mer av følgende kolesterolsenkende matvarer:

  • Margarin beriket med plantesteroler
  • Løselig fiber i form av havre, bygg osv
  • Soyaprotein, for eksempel i form av soyamelk
  • Nøtter

Den eneste forskjellen på de to gruppene som fikk råd om å spise mer av disse matvarene, var at den ene gruppen kun fikk to oppfølginger av helsepersonell, mens den andre gruppen ble fulgt opp 7 ganger i løpet av 6 mnd.

Resultater

Etter 6 mnd, spiste alle deltakerne i studien mindre kalorier, og hadde derfor gått noe ned i vekt. Det er verdt å vite at en vektreduksjon vil i seg selv være noe som kan ha en positiv innvirkning på kolesterolet.

Alle deltakerne reduserte inntaket av mettet fett (fra 9 til 7 energiprosent), men gruppen som bare hadde fått beskjed om å kutte ned på mettet fett og øke inntaket av fiber (kontrollgruppen), viste seg å ha lavere inntak av fiber enn portefoliogruppene.

Undersøkelsen viste også at portefoliogruppene i stor grad klarte å oppfylle rådene om å spise mer plantesteroler, løselig fiber, soyaprotein og nøtter, og at de endte opp med et høyere inntak av protein og umettet fett enn kontrollgruppen.
Basert på disse opplysningene, er det derfor ikke uventet at portefoliogruppene endte opp med lavere kolesterol enn kontrollgruppene.

Lavere kolesterol blant portefoliogruppen

Blant deltakerne i portifoliogruppen, ble LDL- kolesterolet redusert med 13 prosent, og de fikk også et bedre forhold mellom totalkolesterolet og HDL- kolesterolet. Kontrollgruppen fikk bare redusert LDL- kolesterolnivået redusert med 3 prosent, noe som ikke var statistisk signifikant.

Resultatene fra denne studien tyder altså på at rådet om å kutte ned på mettet fett og øke inntaket av fiber, ikke er nok til at folk klarer å redusere kolesterolet. Men det er ikke dermed sagt at det ikke er viktig å fokusere på mindre mettet fett og mer fiber. Det denne studien tyder på er derimot at det kan være enklere å forstå og gjennomføre kostråd der man blir rådet om å spise mer (eller mindre) av helt bestemte matvarer.

Det kan også se ut til at rådene om å kutte ned på matvarer som inneholder mye mettet fett, øke inntaket av matvarer som inneholder mye fiber, og samtidig sørge for å få i seg nok plantesteroler, nøtter og soyaprotein, er en effektiv måte å redusere kolesterolet.

Ulempen med denne studien er bare at det er umulig å skille mellom hvilke matvarer som hadde best effekt på kolesterolet. Var det uløselig fiber, plantesteroler, soyaprotein eller nøtter?....

Ønsker du å lese mer om denne studien, anbefaler vi følgende lenker:

Hele studien (JAMA)

Marion Nestle