Foto: Flickr/warm sleepy

Lar du det gå minst en time fra du spiser til du legger deg, har du mindre risiko for å få slag.

Mange påstår at det er usunt å spise middag sent på kvelden. Noen mener det er uheldig for vekten, mens andre påstår at et måltid rett før leggetid vil forstyrre søvnen.

Nå rapporterer WebMd at en ny studie tyder på at sen middag kan være direkte helseskadelig fordi det øker risikoen for å få slag. I følge denne undersøkelsen som ble presentert på ”the European Society of Cardiology Congress 2011”, vil risikoen for å få slag etter sengetid reduseres med 66 % hvis man venter minst en time fra man har spist til man legger seg.

Lurt å vente lenge

I følge studien vil risikoen for å få slag reduseres med 10 % for hvert 20 minutt du lar det gå fra siste måltid til du legger deg.

Det ser altså ut til å være en sammenheng mellom hvor lang tid det går fra siste måltid til du legger deg, og hvor stor risiko du har for å få slag.

Mulig årsak

Selv om forskerne bak denne studien ikke har noe klart svar på hvorfor det ser ut til å være lurt å la det gå litt tid mellom siste måltid og sengetid, antyder de at det kan ha noe å gjøre med at spising rett før leggetid er assosiert med en økt risiko for refluks. Siden refluks er assosiert med søvn apné, og søvn apné er en risikofaktor for å få slag, kan dette være en mulig forklaring på hvorfor det kan være lurt å vente minst en etter siste måltid før man legger seg.

En annen teori er at når vi spiser skjer det endringer i blodsukker, kolesterolnivå, og blodgjennomstrømning. Alle disse midlertidige endringene kan også påvirke risikoen for slag.

Det er verdt å merke seg at dette var en forholdsvis liten studie, og at det er nødvendig med mer forskning rundt dette temaet.

Kilde: WebMd