Foto: Flickr/aplomb

Vitamin K1 ser ut til å være viktigere for beinhelsen enn vitamin K2.

En stor norsk undersøkelse, HUSK (Helseundersøkelsen i Hordaland) tyder på at vitamin K1 kan redusere risikoen for hoftebrudd. Dette vitaminet finner vi hovedsakelig i grønne grønnsaker og noen planteoljer.

Grunnen til at vitamin K1 kan redusere risikoen for hoftebrudd, kan være at dette vitaminet virker inn på beintettheten.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Bone, og bak publikasjonen står stipendiat Ellen M. Apalset og kolleger ved Revmatologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

Mye beinbrudd i Norge

Norge har en høy forekomst av beinskjørhet og brudd som følge av beinskjørhet sammenliknet med andre land i Europa. årsaken til dette er trolig genetisk, men kosthold og livsstil kan også spille inn.

Inntaket av vitamin K er en av faktorene som kan virke inn på risikoen for beinbrudd, men frem til nå har noen studier vist en sammenheng mellom vitamin K inntak og beinbrudd, mens andre undersøkelser har ikke sett en slik sammenheng.

På bakgrunn av dette, ønsket Apalset og kolleger å se på sammenhengen mellom inntak av vitamin K og risikoen for beinskjørhet og hoftebeinsbrudd.

Hordaland-undersøkelsen (HUSK)

I studien var det 2807 deltakere med en gjennomsnittsalder på 72 år som ble fulgt opp over 10 år. Deltakernes matinntak ble registrert ved hjelp av et matfrekvensskjema. Inntaket av vitamin K baserer seg kun på inntak fra kosten, ikke fra kosttilskudd.

Opplysningen om hoftebrudd ble hentet fra sykehusene i regionen. 

Økt risiko for hoftebeinsbrudd

Undersøkelsen viste at lav BMI og røyking økte risikoen for brudd, noe andre studier også har vist.

Det viste seg å være en signifikant sammenheng mellom vitamin K1 inntak og risiko for hoftebrudd. De som fikk i seg minst vitamin K1, hadde 57 % høyere risiko for hoftebrudd enn de som fikk i seg mest vitamin K1.

Inntaket av vitamin K2 så ikke ut til å ha noen betydning for risikoen for hoftebrudd.

Mye K1 kan tyde på sunn livsstil

I følge forskerne bak denne studien, kan det være slik at et høyt inntak av vitamin K1 er en markør for en sunn livsstil med optimalt kosthold. Dette vil i seg selv kunne virke positivt inn på risikoen for beinbrudd.

Inntaket av vitamin K1 blant deltakerne i denne undersøkelsen kom hovedsakelig fra frukt, bær og grønnsaker, mens inntaket av vitamin K2 kom fra melkeprodukter, kjøtt og egg.

Dette kan tyde på at et høyt inntak av vitamin K1 reflekterer en sunn livsstil, mens et høyt inntak av vitamin K2 ikke gjør det.

Kilde: E M. Apalset, C G. Gjesdal, G E. Eide, G S. Tell; Intake of vitamin K1 and K2 and risk of hip fractures: The Hordaland Health Study. Bone 2011.