Foto: Flickr.com/WordRidden

Mange mener at økologisk mat er sunnere selv om det er dårlig dokumentert.

En stor oversiktsstudie som ble publisert i The American Journal of clinical Nutrition i 2010, konkluderte med at det ikke finnes vesentlige vesentlige forskjeller mellom næringsinnholdet i økologisk eller konvensjonelt produsert mat.

Nå har forskerne som sto bak denne studien, tatt ett skritt videre og sett på helseeffektene av å spise økologisk mat. Med Alan D. Dangour ved London School of Hygiene & Tropical Medicine i spissen, ønsket forskerne denne gangen å se om det var mulig å finne bevis for at økologisk mat har flere ernæringsrelaterte helsefordeler enn konvensjonelt dyrket mat.

Dette er trolig første og eneste gang denne problemstillingen har blitt belyst systematisk og evidensbasert. Resultatene av denne studien ble publisert i American Journal of Clinical Nutriton i mai 2011.

Gjennomgang av flere studier

I sin undersøkelse, gikk Alan D. Dangour og medarbeidere gjennom alle studier fra 1958 til 2010 der man hadde sett på helseeffekten av økologisk vs konvensjonell dyrket mat.

De lette altså kun etter forskning på helsemessige effekter av å spise økologisk sammenliknet med konvensjonell mat, og ikke yrkesmessige effekter, dyrehelse eller kontaminering. Både epidemiologiske og kliniske studier ble inkludert, samt eksperimentelle studier på menneske- eller dyreceller.

Dårlig kvalitet på studiene

Til tross for at de i utgangspunktet fant hele 91,989 unike publikasjoner, var kun 45 relevante for denne studien. Av disse ble imidlertid de fleste ekskludert, bl.a. fordi de ikke hadde noen direkte helsemessig relevans eller fordi de ikke sammenliknet inntak av økologisk og konvensjonell mat. Etter litt dypere graving endte forskerne opp med kun 12 studier. De fleste var av lav kvalitet.

Flesteparten av studiene omhandlet inntak av spesifikke matvarer (frukt/grønnsaker og vin), og kun to studier vurderte kostholdet som helhet. Ti av studiene så først og fremst på endringer i antioksidantaktiviteten i blodet; de to andre undersøkte forekomsten av eksem og allergi hos små barn (rapportert av foreldrene) og fettsyresammensetningen i morsmelken hos mødre som selv oppga om de spiste lite eller mye økologisk mat.

Helseeffekten av økologisk mat er dårlig dokumentert

Samlet sett var det ingen sterke belegg for at økologiske matvarer hadde mer positive effekter enn konvensjonelle. I én av studiene var et ”strengt” økologisk forbruk av økologiske meieriprodukter forbundet med lavere risiko for eksem blant barn, men dette var en epidemiologisk studie som bare kan påvise korrelasjoner (som ikke er det samme som årsak).

Til tross for at interessen for økologisk mat har vært stadig økende i flere tiår, vet vi altså fortsatt svært lite om de helsemessige fordelene eller ulempene ved det.

Publication bias er et kjent fenomen som kan spille en rolle, dvs. at studier uten positive og signifikante funn ikke blir publisert. Om dette gjelder for forskningen på økologisk mat kan vi bare forestille oss.

Økologisk ikke bare for helsens skyld

Det er selvsagt flere grunner til at folk kan velge å kjøpe økologisk mat, som for eksempel oppfatninger om smak og andre egenskaper. Mange bedømmer matens kvalitet ut ifra spørsmål om dyrevelferd, men hensyn til sin egen eller familiens helse er en av faktorene som sterkest kan forutsi holdninger til og kjøp av økologisk produsert mat. Men foreløpig er det altså lite som tyder på at forbrukerne får full valuta for pengene hvis det er dette de ønsker å oppnå.

”Naturlig” er ikke alltid ensbetydende med sunt

Helsemessig sett ser det heller ikke ut til at økologisk mat er noe verre, men det kan få uønskede konsekvenser hvis det oppfattes som sunnere enn det egentlig er. Visse matvarer og matvaregrupper har en tendens til å få en ”sunnhetsaura” rundt seg, slik at man lettere underestimerer for eksempel kaloriinnholdet i ”sunn” mat. Dette gjelder også økologisk mat; Oreo-kjeks kan for eksempel anses som kalorifattige og sunne så lenge de er økologiske. Trolig skyldes dette vår iboende, men ikke alltid rasjonelle preferanse for alt som er ”naturlig”. Hvis en naturlig og en mer bearbeidet matvare har nøyaktig samme smak, er like sunn og er kjemisk helt like, foretrekkes fortsatt den naturlige.

Les mer: Oversiktsstudie og Resultatene av denne studien.

Kilde: Sunn Skepsis (blogg)