Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Høyt kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene til hjerte- og karsykdommer.

Høyt kolesterol kan ikke merkes på kroppen. En ny undersøkelse viser at 7 av 10 personer over 30 år ikke vet hva slags kolesterolnivå de har. Det er igjen på tide å sette fokus på denne risikofaktoren og hva du kan gjøre dersom ditt kolesterol er over anbefalt nivå, 5 mmol/l.

Kolesterol og fett

Kolesterol er et fettstoff som kroppen produserer selv, og som også finnes i matvarer fra dyreriket, altså kjøtt- og melkeprodukter. Kolesterol er viktig for flere av kroppens funksjoner, og en av kolesterolets hovedoppgaver er å frakte fett rundt i kroppen. For mye kolesterol derimot er ikke gunstig da det øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og det er derfor fett og kolesterol må sees i sammenheng.

Vi deler kolesterol inn i totalkolesterol, LDL-kolesterol (det dårlige kolesterolet) og HDL-kolesterol (det gode kolesterol). LDL-kolesterolet kan avleires i åreveggene og føre til at årene tettes igjen. Jo høyere konsentrasjon av LDL-kolesterol, jo høyere risiko for hjerte- og karsykdommer. HDL-kolesterolet derimot frakter kolesterol fra cellene og til leveren hvor det brytes ned. Det er altså ønskelig med et lavt nivå av LDL-kolesterol og høyt nivå av HDL kolesterol.

Du bør du spise og drikke mer av...
 • Grønnsaker
 • Grove kornprodukter med høy fiberandel
 • Fisk (både fet og mager)
 • Myk margarin basert på sunne planteoljer
 • Matolje
 • Pålegg der mettet fett er erstattet med umettet fett
 • Fiskepålegg
 • Majonesbaserte salater (kaloririkt, men umettet fett)
 • Vann
... og du bør spise og drikke mindre av
 • Fete meieriprodukter (f.eks. meierismør, ost med mer enn 20% fett, H-melk, fløte, crème fraiche, rømme)
 • Matvarer med høy sukkerinnhold (f.eks. kaker, syltetøy, brus, godteri, sjokolade)
 • Salt (NaCl)
 • Mat med høyt saltinnhold (f.eks. ferdigmat, spekemat, salami, potetgull)
 • Kjøtt med mye synlig fett eller farseprodukter (f.eks. pølser med vanlig fettinnhold, karbonader, kjøttdeig, nakkekoteletter)
 • Alkohol

Fettet i kostholdet har betydning for kolesterolnivået

Fettet i kosten kan være mettet, enumettet, flerumettet eller transfett. De ulike typene fett har forskjellige funksjoner i kroppen. Dette gjør at det er stor forskjell på hva salgs fett du bør servere kroppen din. Sammenhengen mellom inntak av fett og kolesterolnivå er blitt studert i flere tiår. Under krigen var energiinntaket redusert og fettinntaket utgjorde ikke mer enn 22-24 % av energien, mot ca 35 % i dag. I etterkrigsårene ble matvarer med mettet fett mer tilgjengelig og i løpet av 10-15 år var Norge på verdenstoppen i dødelighet av koronar hjertesykdom. Med intensiv folkeopplysning for å redusere inntaket av fett, og særlig mettet fett og transfett, ble gjennomsnittlig kolesterol redusert med 1 mmol/l samtidig som dødeligheten av hjerteinfarkt ble halvert blant personer i alderen 40-69 år. Nedgang i dødelighet ble satt i sammenheng med reduksjon i kolesterolnivå.

Mettet fett øker kolesterolet

Flere vitenskapelige studier har over lengre tid vist at mettet fett og transfett øker total kolesterolet og LDL-kolesterolet. Umettet fett derimot har vist en positiv effekt i form av reduksjon i total- og LDL-kolesterol. I den senere tid er det blitt stilt spørsmål ved hva mettet fett bør erstattes med for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. En metaanalyse fra 2009 viste at dersom 5 % av energiinntaket fra mettet fett ble erstattet med flerumettet fett fremfor karbohydrater hadde dette en signifikant reduksjon i risikoen for hjerte- og karsykdommer. Helsemyndigheter anbefaler at vi erstatter mettet fett med umettet fett.

Totalkolesterol:
 • Under 5 mmol/l er ønskelig nivå
 • 5,0-6,4 mmol/l er lett forhøyet kolesterol
 • 6,5-7,9 mmol/l er moderat forhøyet kolesterol
 • 8,0 mmol/l er uttalt forhøyet kolesterol

Ønskelige kolesterolnivåer:

 • Totalkolesterol under 5 mmol/l
 • Forholdet mellom totalkolesterol/HDL-kolesterol under 4
 • LDL-kolesterol under 3 mmol/l
 • Triglyserider under 2 mmol/l
 • HDL-kolesterol over 1,3 mmol/l for kvinner og over 1,0 mmol/l for menn

Hvilket kolesterolnivå bør du ha?

I Norge er gjennomsnittlig totalkolesterolnivå for 40-åringer omkring 5,8 mmol/l. Hos friske voksne anser man at et totalkolesterolnivå på under 5,0 mmol/l er tilfredsstillende. Ved måling av totalkolesterol høyere enn 5 mmol/l vil du etter en vurdering av andre risikofaktorer som familiehistorie, blodtrykk og røykevaner få tilrettelagte råd utfra din risikoprofil. I de fleste tilfeller vil råd om endring av levervaner være hovedtiltaket. Dette innebærer økt bevissthet rundt kosthold, mer fysisk aktivitet og tobakkstopp. Dette er faktorer som i seg selv vil bidra til bedret lipidprofil. Fysisk aktivitet øker HDL-kolesterolet (det gode kolesterolet) , mens overvekt og røyking reduserer HDL-kolesterolet. For å ta vare på hjertet er det derfor flere hensyn å ta, og best resultat oppnår du hvis du kombinerer et godt kosthold med mosjon og røykekutt.

Et variert kosthold er anbefalt uansett risikoprofil. I et hjertevennlig kosthold er det viktig å fokusere på mengden og sammensetningen av fett i kostholdet. Erstatning av matvarer som er kilde til mettet fett med umettet fett bør stå øverst på prioriteringslisten.

Kilder:
 • Kostendringer og dødelighetsutvikling av hjerte- og karsykdommer i Norge
 • Jan I. Pedersen, Aage Tverdal og Bente Kirkhus. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 11, 2004;124: 1532-6
 • Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Marianne U Jakobsen et al. Am J Clin Nutr 2009;89:1452-32
 • Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Utgitt 04.2009. Helsedirektoratet.
Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

 • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
 • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
 • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke