Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Men pølser og bearbeidet kjøtt fører til færre normale spermier.

Å spise fisk fremfor bearbeidet kjøtt, kan være gunstig for sædkvaliteten viser en ny studie som nylig ble publisert i The Journal of Nutrition.

Fra før vet vi at kroppsvekt og røyking påvirker sædkvalitet og menns fruktbarhet. Noen få studier kan tyde på at hva du spiser av kjøtt, mettet fett, fisk og omega-3-fettsyrer kanskje også virker inn på sædkvaliteten.

Særlig omega-3-fettsyren DHA, spiller en viktig rolle i dannelsen av spermier og er assosiert med flere normale spermier. Tidligere forskning viser også at en såkalt "prudent" kost med mye frukt, grønnsaker, bønner, helkorn,kylling og fisk er gunstig for sædkvaliteten.

Dårlig sædkvalitet av kjøtt

Studien som nylig ble publisert viste at menn med det hyppigste inntaket av bearbeidet kjøtt hadde 23 % færre normale spermier sammenlignet med gruppen som hadde færrest måltider med bearbeidet kjøtt.

Forskerne hadde forventet å finne en sammenheng mellom inntak av mettet fett og sædkvalitet. Men analysene viste ingen sammenheng som kunne forklare det negative resultatet fra inntak av bearbeidet kjøtt.

En mulig forklaring på at de som spiste mest bearbeidet kjøtt, hadde dårligst sædkvalitet, kan være at bearbeidet kjøtt inneholder konserveringsmidler og hormonrester.

Gunstig med lever og innmat

Undersøkelsen viste også at menn som spiste lever og annen innmat hadde 25 % flere normale spermier sammenlignet med menn som aldri spiste innmat. Nærmere analyser viste at dette hadde en sammenheng med et høyre inntak av sporstoffet kobber.

Fisk og sjømat er enda bedre

Å spise fisk var assosiert med et høyre antall spermier og flere normale spermier (spermiemorfologi).

Menn som spiste oftest fet fisk hadde 51 % flere spermier enn de som spiste det sjeldnest, hhv. 0,16-0,86 og 0,0-0,03 porsjoner daglig. En porsjon er 85-142 gram fisk. Mens de som spiste oftest mager fisk hadde flere normale spermier.

Omega-3-tilskudd så ikke ut til å ha noen betydning for disse resultatene i motsetning til tidligere studier. Inntaket av omega-3-fettsyrer fra maten var derimot positivt assosiert til spermiemorfologien.

Best er det å bytte ut kjøtt med fisk!

Å bytte ut 2 måltider bearbeidet kjøtt med fisk i uken var assosiert med 60 % flere normale spermier. Forskerne konkluderte med at fisk i stedet for fisk fører til bedre sædkvalitet.

Om studien

Studien hadde til hensikt å se om inntak av kjøtt og fisk har betydning for sædkvaliteten hos menn i par som sliter med å bli gravide, såkalte subfertile par. Trettiseks prosent av mennene i studien hadde fått diagnosen infertilitet.

Totalt 155 menn i 36 årsalderen leverte 338 sædprøver og fylte ut et spørreskjema om kostholdet. Innsamligen pågikk over 18 måneder. Sæden ble analysert for antall sperm, spermkonsentrasjon, bevegelighet (progressiv motilitet), utseende (morfologi) og sædvolum. Mennene ble spurt om hvor ofte de spiste kjøtt og fisk samt en rekke andre matvarer. Kjøtt og fisk ble delt inn i følgende grupper:

  • Bearbeidet kjøtt: hamburger, pølser, bacon, salami og annet bearbeidet kjøtt.
  • Ubearbeidet kjøtt: storfe, kalv, svin, skinke og lignende
  • Innmat: lever fra storfe, kalv, svin, kylling og kalkun
  • Fjærkre: kylling og kalkun både med og uten skinn.
  • Fet (rød) fisk: tunfisk, laks, og lignende
  • Mager (hvit) fisk: torsk, hyse og lignende
  • Skalldyr: reker, kamskjell og lignende

Basert på hyppigheten av matinntaket ble resultatene delt opp i fire grupper, såkalte kvartiler. Fra gruppen som spiste minst (første kvartil) til gruppen som spiste mest (fjerde kvartil).

Studien hadde en rekke svakheter som at de ikke kunne utlede resultatene på sædkvalitet til økt fruktbarhet. Kostholdsundersøkelsen ble kun gjort en gang. Andre faktorer vi ikke kjenner til kan også ha påvirket resultatene. Til tross for at det var forskjeller mellom gruppene sædkvalitet, var likevel disse resultatene innenfor normalen.

Styrkene til studien var at det ble brukt et godt bearbeidet spørrskjema for kostholdet og de fleste mennene avla flere sædprøver. Inntaket av bearbeidet kjøtt og fisk var sammenlignbart med den øvrige amerikanske befolkningen og derfor mener forskerne at resultatene kan generaliseres.

Kilde:
Afeiche MC, et al. Processed Meat Intake Is Unfavorably and Fish Intake Favorably Associated with Semen Quality Indicators among Men Attending a Fertility Clinic. J. Nutr. May 21, 2014 doi: 10.3945/jn.113.190173
Annonse:
Annonse: