Det er fortsatt store ernæringsmessige utfordringer i kosten vår og helsegevinster å hente, viser rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2106.

​I 2014 så vi en nedgang i gjennomsnittsinntaket av kjøttprodukter. Dessverre ble ikke dette starten på en trend, for i 2015 peker igjen kurven for kjøtt gal vei. Den gode nyheten er at sukkerinntaket går ned.

Tallene fremkommer i Helsedirektoratets rapport Utviklingen i norsk kosthold, en årlig statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk. Rapporten gir også tall tilbake til 50-tallet, og gir et bilde av hvilke trender som har preget det norske kostholdet over tid. Rapporten baseres på matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og  kostholds- og intervjuundersøkelser.

– Nordmenns kosthold er jevnt over ganske bra, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet. – Kosthold er sammen med røyking den viktigste risikofaktoren for utviklingen av NCDer (ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og kols). NCD er ansvarlige for mer enn 80 prosent av alle dødsfall i Norge.

Kjøttforbruket øker over tid – og lite endring i fiskeforbruket

Forbruket av kjøtt har økt over lang tid. I de siste ti årene har kjøttforbruket økt med ca. 7 prosent. Kjøttforbruket gikk noe ned i 2014, men økte noe igjen i 2015. Fiskeforbruket er vesentlig lavere enn kjøttforbruket. Foreløpige beregninger tyder på lite endring i fiskeforbruket fra 2014 til 2015.

– Det er helt nødvendig å spise mer fisk i stedet for kjøtt. Effekten av dette er dobbel; mens et for høyt inntak av kjøttprodukter øker risikoen for NCD-er, beskytter fisken mot dem, sier Granlund.

utviklingen norsk kosthold figur 2016

Innholdet av mettet fett er vesentlig høyere enn anbefalt

Fra midten av 1970-årene til begynnelsen av 1990-årene gikk kostens innhold av mettet fett ned fra 16 til 14 energiprosent. Det holdt seg på dette nivået i mange år for så å øke igjen til 15–16 energiprosent. Kostens innhold av mettet fett har gått noe ned siden 2013, og ligger nå på 14 energiprosent, men det er fortsatt vesentlig høyere enn det anbefalte nivået på høyst 10 energiprosent.

– Det er god dokumentasjon for at man kan redusere risikoen for hjertesykdom ved å bytte ut en del av det mettede fettet med flerumettet fett. Enkle måter å gjøre dette på er å velge magre meieri- og kjøttprodukter og å bytte ut smør med myk margarin samt å bruke planteoljer for eksempel fra oliven, raps og solsikke, sier Granlund.

Sukkerforbruket går ned, men er fortsatt høyere enn anbefalt

De siste ti årene har sukkerforbruket på engrosnivå blitt redusert med nesten 25 prosent, og forbruket gikk også ned fra 2014 til 2015. Omsetningen av sukkerholdig brus minsket fra 63 til 55 liter per innbygger fra 2010 til 2015. Kostens innhold av tilsatt sukker er redusert fra 17 til 13 prosent av kostens energiinnhold i perioden 2000–2015.

– Dette er en klart positiv trend. Forbruket er likevel fortsatt for høyt, sier Granlund. – Det er brus, sukker og søtsaker som er de største sukkerkildene i kostholdet, og her har man mest å hente ved en reduksjon.