Undersøkelser viser at kalsium fra meieriprodukter reduserer blodtrykket.

Dette gjelder både hvis du inntar meieriprodukter alene, eller i kombinasjon med frukt og grønnsaker.

Hva er det i melk som reduserer blodtrykket?

Mange studier viser at meieriprodukter ser ut til å redusere blodtrykket. Det som har vært vanskeligere å finne ut av, er om denne effekten skyldes kalsium alene, eller om det også er andre stoffer i melken som har en blodtrykksreduserende effekt. Melk inneholder nemlig mange næringsstoffer som kan påvirke blodtrykket slik som kalsium, kalium, magnesium og peptider (deler av proteiner) med biologisk aktivitet.

DASH-studien

Den såkalte DASH-studien (Dietary Approach to Stop Hypertension trial) fra USA, har vist at personer som spiser mye frukt og grønnsaker kombinert med et høyt inntak av magre meieriprodukter har lavere blodtrykk enn andre. En studie har beregnet at den isolerte effekten av meieriprodukter på blodtrykket til 50 %.

Fransk studie på meieriprodukter og blodtrykk

En fransk studie fra 2007, studerte effekten av meieriprodukter alene i forhold til reduksjon av blodtrykk. Studien inkluderte 912 menn i alderen 45-64 år som gjennomførte en tre dagers kostregistrering. Mennene ble delt i fem grupper avhengig av hvor mye kalsium og meieriprodukter de inntok. Man fant en reduksjon i blodtrykk hos de som brukte mye meieriprodukter kontra de som brukte lite. Siden det er veldig mange faktorer som påvirker en persons blodtrykk, ble det korrigert for andre faktorer som kan være av betydning, slik som alder, salt- og alkoholinntak, dietter og fysisk aktivitet. Etter at man hadde kontrollert for alt dette var det fortsatt et signifikant lavere systolisk blodtrykk (overtrykk) hos de som inntok mye meieriprodukter.

Det ble også funnet andre fellestrekk hos mennene som inntok mye meieriprodukter. Disse spiste mer frukt, var mer fysisk aktive og røykte og drakk mindre alkohol enn mennene som inntok minst meieriprodukter. Man kan derfor tenke seg at disse mennene hadde en sunnere livsstil generelt, hvilket også kan ha hatt en gunstig betydning for blodtrykket.

Derfor reduserer melk blodtrykket

Melk inneholder kalsium, og kalsium reduserer mengden sirkulerende vitamin D i blodet. Når sirkulerende nivåer av dette vitaminet synker, vil mindre kalsium komme inn i kroppens celler.  Dette gjør at blodåreveggene slapper mer av (lavere konstriksjon), noe som fører til lavere blodtrykk.

Dette forklarer hvorfor kalsium kan ha en blodtrykksreduserende effekt og kan også være med på å forklare den gunstige effekten av et høyt inntak av meieriprodukter, siden meieriprodukter inneholder mye kalsium. Melk og meieriprodukters høye innhold av kalium og magnesium spiller sannsynligvis også en stor rolle i forhold til blodtrykket.

Kilde: www.melk.no