Foto: Lise von Krogh.

Men vet du hva honning er?

Honning er et naturlig produkt som produseres av honningbiene. Biene flyr fra blomst til blomst og sanker nektar og honningdugg de tapper fra bladlus. Biene tilsetter nektaren enzymer (invertase, diastase og glykose oksidase) og omdannes til honning i bikuben.

Biene tørker deretter honningen og legger den i vokstavler. Når honningen har lavt nok vanninnhold så forsegler biene honningen med et vokslokk. For å lage 500 gram honning så må biene besøke 10 millioner blomster! Det tilsvarer 30.000 flyturer. En bikube kan gi alt fra 15 til 40 kg honning - og det blir mange flyturer.

Honningen henter smak, lukt og egenskaper fra den store variasjonen i blomsterfloraen. Slik får honning stor variasjon i smak, lukt og egenskaper. Blomsterhonning er en honningtype hvor biene har hentet nektar fra mange typer blomster, mens akasiehonning er en type honning hvor minst 20 % av pollenet skal være fra akasie (når man analyserer denne honningen). Smak, lukt og kjemiske/fysiske kvaliteter skal også stemme overens for blomsten.

Bier er viktige for oss

Som næringsmiddel så er honning først og fremst en sukkervare. Rundt 80 % av honningen består av sukker, resten er vann og mikroskopiske mengder vitaminer og mineraler som ikke har ernæringsmessig betydning. Honning er altså ikke en sunn matvare, men indirekte har den likevel en stor betydning for oss.

Honning er nemlig resultatet av at biene bestøver matplanter ved at de frakter pollen fra blomst til blomst. Dette sørger for at vi kan høste frukt og bær. Avlingene på frukt, bær og raps øker, samt at modningen blir jevnere og får en bedre kvalitet.

Så selv om honningen et en matvare som vi ikke anbefale i store mengder, så er biene som pollinatorer særdeles viktig for den fremtidige matvareproduksjonen i verden. Det er derfor helt nødvendig med birøkt både i Norge og verden forøvrig. Dette arbeidet har langt større verdi enn honningen de produserer.

Bruker du en del honning i matlaging, så kan det være smart å kunne ned på andre sukkerholdige matvarer.

Viktig med trygg honning!

I en undersøkelse utført av Mattilsynet viste det seg at en av fire honninger var feilmerket. Det var mangler på advarsler, språk og botanisk og geografisk opprinnelse.

Som en hver matvare så ønsker man at kvaliteten er god og at produktet inneholder det som står på merkingen. Feilmerking kan gjøre at vi forbrukere får et for dårlig grunnlag til velge produkt samt at det føre medføre helserisiko.

En hake ved honning er at den kan inneholde bakteriesporene Clostridium botulinum som kan gi spedbarnsbotulisme. Dette er en svært alvorlig sykdom som kan ramme barn under 12 måneder. Nervegiften botulinum kan føre til forstoppelse, muskelsvakhet, nedsatt appetitt, og pustebesvær og i verstefall død hos spedbarn.

Det er derfor påbudt å merke honning med en advarsel om at den ikke skal gis til barn under 12 måneder. I undersøkelsen til Mattilsynet var det mangelfullt merking på ett norsk og seks importerte produkter.

Matsvindel

Matsvindel omfatter omlag 10 % av all matvareproduksjon i verden i følge Mattilsynet. Svindelen kan dreie seg om forfalsket innhold, merking eller kvalitet. Merking kan også bli merket uriktig for å oppnå fortjeneste, for eksempel at den merket med feil geografisk opprinnelse.

Honning skal for eksempel ikke være raffinert, utblandet ellet tilsatt andre ingredienser, for eksempel med sukker.

Honning skal heller ikke ha en annen geografisk eller botanisk opprinnelse enn det merkingen tilsier.

Og honningen skal ha en viss kvalitet for at den kan selges som et forbrukerprodukt, dvs. at den ikke skal være utsatt for gjæring, ha fremmed smak eller lukt eller blitt oppvarmet for mye.

Plettfritt hos Honningcentralen

Birøkternes andelslag Honningcentralen har blitt prøvetatt i forbindelse med undersøkelsen. Kvaliteten var i orden hos birøkternes eget andelslag. Honningcentralen er markedets største aktør og eies av over 1000 norske birøktere.

Om undersøkelsen

Mattilsynet har undersøkt kvaliteten på honning på det norske markedet i 15. juni til 15. juli 2015, både norske og importerte produkter. Kvalitetsanalysene viste at 62 av 63 prøver er ekte honning. En importert prøve av blandingshonning fra land i EØS viste mistanke om forfalskning, men det er kun tatt prøver av 0,001 % av markedet.

Til tross for et lite utvalg og en viss usikkerhet med analysene, bekrefter Birøkternes andelslag Honningcentralen at kvaliteten på norsk honning er god. Norges Birøkterlag håper at Mattilsynet vil ha et kontinuerlig fokus på overvåking og kontroll av honningmarkedet framover.

Kilde:

Markedsføring av honning - Sluttrapport. Mattilsynets bidrag til EUs overvåkings- og kontrollprogram 2015-2017. Les mer

Norges Birøkterlag