Foto: Unsplash, Mustafa Bashari

Fremdeles for mye akrylamid i noen typer chips.

I 2002 fant svenske forskere for første gang ut at noen matvarer inneholder store mengder av det kreftfremkallende stoffet akrylamid. Dette gjaldt spesielt karbohydratrike produkter som hadde vært utsatt for høy varme, som pommes frites og potetgull.

Dette bør du vite om akrylamid

Akrylamid et kjemisk stoff som dannes i stivelsesrike matvarer som fremstilles ved temperaturer over 120 grader. Akrylamid dannes når aminosyren aspargin og sukker reagerer med hverandre under oppvarming. Jo hardere maten blir stekt, fritert eller grillet, desto større risiko er det for at de inneholder for mye akrylamid. De matvarene som først viste seg å inneholde for mye akrylamid, og som fremdeles har en tendens til å ha et for høyt nivå av dette kreftfremkallende stoffet er potetchips, pommes frites, kjeks, og kaffe.

Mest akrylamid i potetprodukter

Poteter inneholder mye stivelse, og når disse tilberedes ved sterk varme slik som ved produksjon av pommes frites og potetgull, dannes det relativt store mengder akrylamid.
Potetgull som lages av ferske poteter som blir lett fritert slik at de får en lys farge, inneholder mindre akrylamid enn potetgull som er hardt stekt.

Jo mer sukker det er i potetene, desto mer akrylamid dannes. Poteter som blir oppbevart i kjøleskap får et økt innhold av sukker, noe som gjør at disse potetene får et høyere innhold av akrylamid ved steking, ovnssteking eller fritering. Poteter som er kokte inneholder ikke akrylamid.

Målet er så lite akrylamid i maten som mulig

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har risikovurdert akrylamid og konkludert med at akrylamid fra mat kan øke risikoen for utvikling av kreft hos mennesker i alle aldersgrupper. Det er derfor ønskelig at akrylamidnivåene i mat er så lave som mulig.

I 2017 fastsatte EU en forordning med bestemmelser knyttet til akrylamidinnholdet i mat som også gjelder i Norge. Dette er et regelverk som har hovedvekt på igangsetting av tiltak som reduserer akrylamidinnholdet i mat. Virksomhetene plikter å gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter.

Det er i tillegg fastsatt referanseverdier for akrylamid i matvarekategorier. For potetchips er den satt til 750 μg/kg. Hvis nivåene av akrylamid er over denne verdien, skal virksomheten vurdere de reduserende tiltakene som de har iverksatt. Produksjonsprosessene skal tilpasses for å oppnå̊ akrylamidinnhold som mulig og under referansenivåene.

Tiltak for å redusere nivået av akrylamid

Siden 2002 har det blitt brukt mye midler på å forsøke å få ned nivået av akrylamid i mat.
Norsk industri har gjennom flere samarbeidsprosjektprosjekter forsøkt å utvikle teknologi som kan redusere dannelse av akrylamid i matvarer som selges i norske butikker.

En enkel metode som har vist gode resultater når det gjelder pommes frites er oppbløting av poteter i vann en halvtime før fritering. Dette har vist seg å redusere akrylamidkonsentrasjonen med hele 70 %.
Til tross for at det forskes mye på dette, er det fremdeles for høye nivåer av akrylamid i noen matvarer.

For mye akrylamid i noen typer chips

I 2020 fikk Mattilsynet analysert nivået av akrylamid i utvalgte potetchipsprodukter fra tre av de største potetchipsprodusentene i Norge. Resultatene viste av nivået av akrylamid var for høyt. Sammenlignet med resultatene fra en liknende undersøkelse fra 2014 viste flere prøver lavere nivåer av akrylamid, men fremdeles er det enkelte produkter som viser for høye nivåer. Mattilsynet er i dialog med bransjen og følger opp analyseresultatene med de aktuelle virksomhetene. Du kan se rapporten og hvilke produkter som inneholder for mye akrylamid her.

Kilde: Matportalen