Foto: Flickr/loop_oh, Morguefile/xandert

Inneholder kreftfremkallende tungmetaller som kan skade nyrer og skjelett.

Mattilsynet og næringsmiddelmyndigheter i andre land har gjort analyser som viser at solsikkekjerner inneholder mye kadmium. Det norske Mattilsynet og danskenes Fødevarestyrelsen råder derfor om å begrense inntaket av solsikkekjerner.

Vinningen går opp i spinningen

grnnte-LvkSolsikkefrø er i utgangspunktet en god kilde til protein, flerumettede fettsyrer, vitamin E, folat og en rekke mineraler som selen, kobber, mangan, magnesium og fosfor. Det forutsetter at du spiser rikelig og regelmessig av dem. Men selv om solsikkefrø regnes som sunt snacks, skal du ikke spise mye av før det kan bli uheldig for deg. Solsikkefrø inneholder nemlig også tungmetallet kadmium.

Advarer mot kadmium

Kadmium har flere uheldige effekter på kroppen om inntaket skulle bli for høyt. Nyrene kan skades og du kan utvikle beinskjørhet. Dessuten er kadmium kreftfremkallende. Spiser du store mengder solsikkefrø, kan du få i deg mer kadmium enn ønskelig.

Inntaket av kadmium i det norske kostholdet ligger i dag på 2,3 µg/kg kroppsvekt, noe som er under det vi kaller for tolerabelt ukentlig inntak (TWI). TWI-grensen er satt til 2,5 µg/kg kroppsvekt av EUs vitenskapskomité for mattrygghet, EFSA.

Dette er en grense med store sikkerhetsmarginer, så selv om du overskrider denne grensen skal det mye til for at det går utover helsen.
For å være på den trygge siden arbeider EU likevel med tiltak som kan begrense kadmiuminntaket.

Dette er kadmium

Kadmium er et tungmetall som forekommer naturlig i jordsmonnet. Når vi dyrker mat, tas metallet opp i maten og kan derfra overføres til dyr og mennesker. Forurensing er også en kilde kadmium. Når tungmetallet kommer inn i næringskjeden vil det akkumuleres og det er særlig nyre og lever som konsentrerer opp metallet.

Jo eldre du blir, jo mer kadmium inneholder du. Fordi kroppen kvitter seg kadmium svært langsomt vil kroppens konsentrasjon øke med alderen Har du jernmangel kan dette føre til at du lettere tar opp kadmium fra maten. De som lider av jernmangel kan altså ha enda mer kadmium i kroppen enn andre.

Kadmiumholdige matvarer

Maten inneholder varierende mengder kadmium, men særlig solsikkekjerner har høye verdier. Dessuten viser analyser at høye kadmiumnivåer er funnet i sjokolade, fisk, skalldyr og villsopp. Det betyr ikke at disse matvarene alltid har høye kadmiumverdier, men at nivået varierer. Har du et variert kosthold så er du trygg selv om disse matvarene spises nå og da.

Disse bør være forsiktige.

Vegetarianere, små barn og røykere kan få for mye kadmium selv om de ikke fråtser i solsikkefrø. Et vegetarisk kosthold som er rik på korn, rotfrukter, poteter, tang og sjøgrønnsaker, sopp, bønner og nøtter har vist seg å ha en TWI-verdi av kadmium på 5,4 µg/kg. Barn spiser mer mat i forhold til sin egen kroppsvekt og får derfor i seg mer kadmium. Og, røykere får i seg dobbelt så mye kadmium som ikke røykere.

Solsikkeolje og –margarin er trygt

Solsikkeolje og solsikkemargarin er helt i orden å bruke. Disse matvarene er renset og har svært lage nivåer av kadmium.

Ingen viktig matvare

Til tross for at solsikkekjerner inneholder viktige næringsstoff, så er dette ingen viktig matvare i det norske kostholdet. Næringsstoffene i solsikkefrø får vi i oss fra andre matvarer.

Kostholdsråd

Det er ikke farlig å spise brød eller kornblanding med litt solsikkekjerner. Da får du i deg bare noen få solsikkefrø og ikke for mye kadmium.

Har du et variert kosthold, trenger du ikke bekymre deg for kadmium. Spis litt av alt og ikke for mye av noe.

Kilder:
Er solsikkekjerner helseskadelig? Mattilsynet, 2011.
Senker grensen for tolerabelt inntak av kadmium. Mattilsynet, 2011.
EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 2011.
European Food Safety Authority, 2009. Cadmium in food. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. The EFSA Journal (2009) 980, 1-139.