Foto: Morguefile

Hva velger du hvis du skal kjøpe deg en brus? ”Vanlig brus” med sukker, eller ”lettbrus” med kunstig søtstoff?

Selv om vi vet at sukker er usunt og at mange får i seg altfor mye sukker, er det likevel en del som velger saft, brus og annen sukkerholdig mat fremfor mat- og drikkevarer søtet med kunstig søtstoff.

Noen liker rett og slett ikke smaken på kunstig søtstoff, noen føler at de blir mer sultne av denne typen søtningsmidler, og noen tror at det kan være direkte farlig å få i seg kunstig søtstoff.

En faglig vurdering

Vitenskapskomitéen for mattrygghet har gjort en vurdering av de helsemessige konsekvensene ved bruk av kunstige søtningsstoffer. Konklusjonen er at et normalt forbruk av kunstig søtede produkter er trygt. For de fleste av oss vil det faktisk være en helsemessig fordel å erstatte sukkerholdig brus og saft med drikke søtet med kunstige søtningsstoffer. Unntaket er barn under 3 år som ikke bør innta kunstige søtningsstoffer.

Altfor mye sukker

Kostholdsundersøkelser viser at mange av oss, særlig barn og unge får i seg langt mer sukker enn anbefalt. Vi vet også at inntaket av tilsatt sukker og sukkerholdige leskedrikker har hatt en sterk økning i løpet av de siste tiårene. Dette er ikke bare skadelig for tennene, men øker også risikoen for diabetes type 2, overvekt, og hjerte- og karsykdom.

Hvis man hadde erstattet halvparten av dagens inntatte sukkerholdige leskedrikker med lettvarianter, ville likevel mange unge hatt et altfor høyt inntak av sukker. For å redusere inntaket av sukker tilstrekkelig, burde derfor mange i følge Vitenskapskomiteens beregninger ha byttet ut all sukkerholdig drikke med drikker søtet med kunstig sukker.

Kunstig fremfor naturlig?

Hvis man hadde erstattet 50 % eller 100 % av dagens inntak av sukkerholdige leskedrikker med kunstig søtede varianter, ville inntaket av kunstige søtstoffer være innen trygge rammer med unntak av et søtstoff; Acesulfam K. Både ett åringer, og folk som drikker svært mye brus vil nemlig nærme seg grenseverdien for hva som ansees som trygt hvis de bytter ut all sukkerholdig drikke med drikker som inneholder acesulfam K.

Det er også mer av konserveringsmiddelet benzosyre i drikker søtet med kunstig søtstoff enn drikker som inneholder sukker. Grunnen til dette, er at sukker har konserverende egenskaper, og derfor må man bruke større mengder med benzosyre i kunstige søtede drikker, fordi sukker ikke er tilstede.

Med dagens situasjon er barn og kvinnelige høykonsumenter av leskedrikker søtet med kunstig sukker nær grensen som er satt for et trygt inntak av benzosyre, men ikke menn. Benzosyre er først og fremst uheldig for barn i vekst, fordi store mengde benzosyre kan hemme vekst. Basert på disse tallene Vitenskapskomiteen kommet frem til følgende anbefalinger:

  1. De fleste kan redusere sukkerinntaket ved å drikke kunstig søtet saft, nektar og leskedrikk i stedet for sukret, uten risiko for helsefare fra tilsetningsstoffer.
  2. Høykonsumenter risikerer å overskride den mengde benzosyre vi vet er helsemessig trygg dersom de erstatter all sukret leskedrikk med kunstige søtningsstoffer. Dette gjelder ikke menn. De kan trygt gå over til å drikke bare kunstig søtet drikke.
  3. Barn under 3 år skal ikke konsumere kunstige søtningsstoffer.
Kilde: www.melk.no