Foto: Nordic Nutrition Recommendations 2012 (forside)

3. oktober ble nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR) lagt frem på et seminar i regi av Nordisk ministerråd.

Matkvalitet og et helhetlig kosthold er noe av det som vektlegges. Videre er anbefalingen om fysisk aktivitet endret, og for første gang er det gitt egne råd om stillesitting.

De nordiske næringsstoffanbefalingene oppdateres hvert 8. år og er det viktigste referansepunktet for de nasjonale kostrådene og aktivitetsanbefalingene. NNR danner også grunnlaget for det nordiske Nøkkelhullsmerket.

Berømmer arbeidet

- Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og diabetes, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp.

Han berømmer den viktige jobben arbeidsgruppa har gjort, og hvordan de systematisk har gått gjennom kunnskapsgrunnlaget på ernærings- og aktivitetsfeltet. Helsedirektoratet skal nå gå nøye gjennom rapporten, og vurdere om det er behov for justeringer mot norske forhold.

- Av det vi har sett så langt ser det ut til at de nye næringsstoffanbefalingene underbygger og styrker grunnlaget for de norske kostrådene. Vi tar sikte på å ha ferdig en norsk versjon av anbefalingene med nasjonale justeringer etter jul, sier Klepp.

Anbefalingene omfatter

I NNR 2012 vektlegges en rekke faktorer som skal bidra til å oppnå god helse og redusere sykdommer relatert til kosthold og aktivitetsnivå. Anbefalingene har fokus på helheten i kostholdet. De gir også råd om inntak av næringsstoffer, fysisk aktivitet og begrensning av stillesitting.

Kostholdsanbefalinger:

  • Anbefalt inntak av cis–enumettede fettsyrer er endret fra 10-15 prosent av kostens energiinnhold (E%) til 10-20 E%
  • Flerumettede fettsyrer bør utgjøre 5-10 E% , hvorav minst 1 E% som omega-3 fettsyrer.
  • Mettede fettsyrer bør begrenses til mindre enn 10 E%
  • Inntaket av transfettsyrer bør holdes så lavt som mulig
  • Anbefalingen for totalt fettinntak har blitt justert til 25-40 E%, sammenlignet med 25-35 E% i NNR 2004
  • Anbefalt inntak for kostfiber er minst 25-35 g/d (minst 3 g/MJ) fra naturlig fiberrik mat som fullkorn, frukt og bær, grønnsaker og belgfrukter
  • Tilsatt sukker bør begrenses til mindre enn 10 E%. Anbefalingen for totalt karbohydratinnhold er endret til 45-60 E % sammenlignet med 50-60 E% i NNR 2004.
  • For protein, er anbefalingene gitt både som 10-20 E% og som inntak i gram / kg kroppsvekt per dag.
  • Det anbefalte inntaket (RI) for vitamin D er økt fra 7,5 mikrogram til 10 mikrogram per dag for barn over 2 år og voksne, og til 20 mikrogram per dag for eldre over 75 år. Dessuten er RI for selen økt fra 40 til 50 for kvinner og fra 50 til 60 mikrogram per dag for menn. For gravide og ammende er anbefalingen for selen økt fra 55 til 60 mikrogram per dag.

Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Anbefalingene for voksne er endret fra minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet hver dag, til minst 150 min/uke av moderat intensitet eller minst 75 min/uke med høy intensitet.

For å oppnå en ytterligere helsegevinst er det nå spesifisert at voksne bør øke moderat fysisk aktivitet til 300 min/uke eller høy intensitet til 150 min/uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

Barn og ungdom anbefales minst 60 min/dag med fysisk aktivitet av moderat og høy intensitet. Det er nå poengtert at barn og unge vil få en ytterligere helsegevinst ved daglig fysisk aktivitet utover 60 minutter.

Det tydeliggjøres at barn og unge bør utøve fysisk aktivitet av høy intensitet, som inkluderer styrking av ben og muskulatur, minst tre ganger i uken.

Det anbefales for første gang å redusere stillesitting for barn, ungdom og voksne

- Det er veldig positivt at aktivitetsanbefalingene er presisert, og at man nå også gir anbefalinger for å begrense inaktivitet. Endringene er i tråd med det WHO og andre internasjonale fagmiljøer anbefaler. Vi vil ta hensyn til dette når vi lager de nye norske anbefalingene, sier Knut-Inge Klepp.

Om NNR

De nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) er de femte i sitt slag, og har blitt publisert hvert åttende år siden 1980. Anbefalingene tar utgangspunkt i dagens kosthold og nåværende ernæringssituasjon i de nordiske landene.

Den nye utgaven av de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR 2012) er et resultat av arbeidet til mer enn hundre eksperter ledet av en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd.

Et sunt kosthold, og fysisk aktivitet er viktig for god helse. Anbefalingene gir grunnlag for planlegging av et kosthold som sikrer behovet for næringsstoffer og fysisk aktivitet og bidrar til vekst og utvikling. Anbefalingene bedrer også forutsetningene for en generelt god helse og minsker risikoen for sykdommer som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Anbefalingene bør brukes som retningslinjer ved planlegging av kosthold og fysisk aktivitet for grupper.

Anbefalingene gjelder for folk flest. Ved sykdom og for grupper med spesielle behov må kostholdets sammensetning og mengden fysisk aktivitet tilpasses.