Foto: Ben White, Unsplash

For høyt inntak av vitamin A blant småbarn.

Kostholdsundersøkelsen Småbarnskost 3 har sett på kostholdet blant 2 åringer i Norge. Resultatene viser at småbarn har for høyt inntak av vitamin A. Omtrent halvparten av det daglige inntaket skyldes leverpostei.

Viktig med Vitamin A, men ikke for mye

Vitamin A har mange viktige og nødvendige funksjoner i kroppen. Blant annet regulerer vitaminet gener og virker inn på syn, immunforsvar og dannelse av celler i kroppen.
Utfordringer knyttet til inntak av vitamin A forekommer sjeldent, men kan sees ved leversykdom, underernæring og andre tilstander som gir dårlig opptak av vitaminet. En mangeltilstand kan gi svekket nattesyn og hemmet vekst. I de nordiske landene har vi imidlertid et sjenerøst inntak. Vitamin A er fettløselig og har evne til å lagres i kroppen. Derfor kan et høyt inntak over tid, føre til en opphopning i kroppen. Det kan gi akutt eller kronisk forgiftning. Det er vanskelig å si eksakt hva som er for mye vitamin A, ettersom individuelle variasjoner påvirker toleransegrensen. Generelt kan en si: jo mindre barnet er, jo lavere vil toleransen være.

Mange småbarn får i seg for mye vitamin A

Det gjennomsnittlige inntaket av vitamin A blant 2 åringer ligger på
961 mikrogram RAE* per dag *retinol aktivitets ekvivalenter. 1 RAE = 1 mikrogram retinol (vitamin A)
Dette er langt over anbefalt inntak for barn mellom 2-5 år, på 350 mikrogram RAE per dag.
EFSA, Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har satt en øvre grense for trygt inntak.

Disse grenseverdiene er delt opp etter barnets alder:

  • 1-2 år: 800 mikrogram RAE per dag
  • 4-6 år: 1100 mikrogram RAE per dag

De minste barna ligger dermed i gjennomsnitt over grenseverdiene. Omtrent halvparten av inntaket skyldes leverpostei.

Hovedkildene til vitamin A for småbarn

Leverpostei bidrar med 47% av inntaket av vitamin A. Dette til tross for at innholdet av vitamin A er redusert i leverpostei de siste årene. Det betyr at leverpostei i seg selv kan bidra til et inntak over anbefalingene. En halv brødskive med leverpostei (10 gram) dekker det daglige anbefalte inntaket, for de minste barna. Til sammenlikning vil en og en halv brødskive med leverpostei, dekke anbefalt inntak for en voksen. Et barn som spiser en og en halv brødskive med leverpostei, overskrider den øvre grensen for inntak av vitamin A. I tillegg til leverpostei vil kjøtt, kjøttprodukter, smør, margarin og olje bidra til et ytterligere inntak. Kosttilskudd som tran kommer på toppen av dette. Det er ikke ønskelig at barn ligger over øvre grensen for inntak av vitamin A fra mat og kosttilskudd over tid.

Trolig lav risiko for A-vitaminforgiftning

Symptomer på A-vitaminforgiftning har forekommet ved inntak som overstiger 3600 mikrogram RAE per dag. Tegn på forgiftning kan blant annet være tap av matlyst, tørr hud med kløe, benskjørhet og håravfall. Erfaring tilsier at risiko for forgiftning trolig er lav, dersom personen er frisk og inntaket kommer av matvarer alene. Anbefalingene om vitamin A inntak gis derfor ut fra et føre-var-prinsipp.

Unngå for høyt inntak over tid ved å være forsiktig med kosttilskudd som inneholder vitamin A. Leverpostei kan gjerne benyttes, som en del av et sunt kosthold, hvor en også varierer med andre påleggsalternativer.

Slik kan leverpostei inngå i et variert kosthold

Leverpostei er en klassiker til brødmåltidene hos småbarnsfamilier, blant annet fordi det er en god kilde til jern. Pålegget kan fint inngå i et variert kosthold, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. For å ligge innenfor det anbefalt inntaket, vil det være nyttig å tenke moderate mengder leverpostei og påleggsvariasjon. Dersom barnet ditt er veldig glad i leverpostei kan du vurdere å smøre pålegget i tynnere lag på brødskiven. Ved bruk av smørbare pålegg er det ikke nødvendig å bruke margarin, slik at du på den måten også reduserer noe på kildene til vitamin A. Familien kan variere med andre typer pålegg som for eksempel:

  • Fiskepålegg
  • Hvitost og andre magre oster
  • Avocado og andre påleggsgrønnsaker
  • Magert og rent kjøtt som skinke, kalkun og kylling
  • Vegetariske pålegg som kikertpostei, hummus og peanøttsmør

Husk å se etter nøkkelhullet på emballasjen når du handler, for å finne sunnere matvarer. Les også testen av ulike typer leverpostei her.

 Kilder:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/kostholdsundersokelser/smabarnskost-3---barn-2-ars-alder.pdf

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/a-vitamin-og-smabarn--blir-det-for-mye

https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kosthold-for-barn-og-unge/mellom-2-og-5-ar/

www.kostholdsplanleggeren.no