Foto: flickr.com/Erik Starck

Spis fisk og grønnsaker om du vil unngå at hjernen krymper.


5 sunne råd for hjernen
  1. Spis rikelig med frukt og grønnsaker
  2. Spis fisk til middag 2-3 ganger i uken
  3. Ikke røyk
  4. Tren regelmessig
  5. Sjekk blodtrykket og kolesterolet jevnlig

(Alzheimer’s Research UK)

I følge ny forskning vil eldre som har et kosthold rikt på omega-3-fettsyrer og vitaminer, yte bedre mentalt og har mindre hjernekrymping som er assosiert med Alzheimers sykdom.

Sammenheng mellom næringsstoffer og hjernens helse

Forskerne fant at eldre mennesker som hadde et høyere nivå vitamin C, D, E og B (tiamin, riboflavin, pyridoksin, folat og B12), gjorde det bedre på hukommelsestester og tenking. Deltagerne med det høyeste vitaminnivået hadde størst hjernevolum.

De som hadde et høyt nivå av omega-3- i blodet gjorde det også bra på testene. Deltagerne som hadde mest transfett i blodet kom dårligst ut i testene og var mer utsatt for atrofi, dvs. krymping av hjernen.

Selv om de fleste deltagerne i studien hadde god ernæringsstatus, hadde 7 % av dem vitamin B12-mangel og hele 25 % alvorlig vitamin D-mangel.

Kort om studien

I forsøket Oregon Brain Aging Study deltok 104 eldre mellom 77 og 97 år. Deltagerne hadde flere risikofaktorer for Alzheimers. Næringsstoffstatus i fastende tilstand ble målt i blodet og hjernens helsestatus ble registrert. Forskerne skannet også hjernen til 42 av deltagerne for å måle hjernens volum for å se om den var påvirket av næringsstatus.

En unik ting ved denne studien, var at de målte nivået av vitaminer og fettstoffer i blodet fremfor å gjøre kostregistrering. Når du måler nivået i blodet, får du pålitelige data. Kostholdsregistrering er billigere å gjennomføre, men krever bl.a. god hukommelse hos deltakeren og feilkildene er større.

Kilder til transfett

Tidligere var margarin en stor kilde til transfett. I dag inneholder norsk margarin ubetydelige mengder transfett. Det er litt transfett i meieri- og kjøttvarer, men dette er ubetydelig i forhold til hvor mye som finnes i industribakst, f-eks. tørre kaker og kjeks, og fritert mat, særlig pommes frites. De som spiser mye av slik mat, kan derfor stå i fare for å få i seg for mye transfett, noe som i følge denne studien ser ut til å kunne virke negativt inn på hjernen.

Kilder:
  • Johansson L, Borgejordet å, Pedersen JI. Transfettsyrer i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:760-3.
  • Nasjonalt råd for ernæring.Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 2011.
  • Quinn JF. Nutrient biomarker patterns, cognitive function, and MRI measures of brain aging. Neurology WNL.0b013e3182436598.
  • Utviklingen i norsk kosthold 2010. Helsedirektoratet 2011.