Foto: takacsi75, Flickr

Høydoser med vitaminer gjør deg ikke friskere.

Mange hiver innpå med vitaminer i den tro at det vil holde dem friske, eller stanse en begynnende forkjølelse.

Det er ingen tvil om at de som har mangel på vitaminer eller andre næringsstoffer er mer utsatt for infeksjoner. Men spørsmålet er om immunforsvaret til friske og velernærte blir enda bedre hvis de tar vitamintilskudd. Svaret er nok at det gjør det ikke, snarere tvert imot!

Vitamintilskudd reduserer ikke risikoen for lungebetennelse

Store observasjonsstudier av tusenvis av mennesker har ikke funnet noen sammenheng mellom inntak av vitaminer eller mineraler og sjansen for å få lungebetennelse blant hverken kvinner eller menn.

I en placebo-kontrollert studie med friske voksne, hadde de som tok vitamin E-, C-, betakaroten- og sinktilskudd etter 6 uker sterkere “forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner” etter at stoffer ble prikket inn i huden. Men det betyr ikke nødvendigvis at man er bedre beskyttet mot smitte, og ingen av de mange andre målene på immunforsvaret ble påvirket.

Barn som tar tilskudd holder seg ikke friskere enn andre

I Nutrition Journal ble det publisert en studie i 2011 der man så på om tilskudd av vitaminer og mineraler kunne ”styrke” immunforsvaret hos friske barn.

Forskerne ba 65 friske (amerikanske) barn mellom 7 og 13 år om å spise 2-3 porsjoner med frokostblanding tilsatt enten små, middels eller store mengder næringsstoffer i to måneder (om vinteren).

Den lite berikede frokostblandingen var tilsatt kun små mengder vitamin C, kalsium og jern. De middels eller høyt berikede hadde mer vitamin A og C, fem B-vitaminer og folsyre, samt jern, sink og kalsium. Den mest berikede hadde dessuten tilsatt vitamin E. 100 gram av den mest berikede frokostblandingen ga omtrent 50 prosent av det anbefalte dagsinntaket av de ulike næringsstoffene. Barna skulle unngå alle andre former for kosttilskudd mens studien pågikk, men ellers spise som normalt.

Etter to måneder hadde ikke vitamin- og mineralberikede frokostblandingene noe å si for forekomsten eller varigheten av forkjølelse, influensa, eller andre mål på immunforsvaret (deriblant aktiviteten til de hvite blodcellene og respons på antistoffer).

Viktig for underernærte, ikke for friske

Vitamintilskudd er viktig for immunforsvaret blant underernærte barn, eldre, syke og pasienter med fysiske traumer. Vitamin A er f.eks. viktig for hvordan slimhinnene fungerer, mens vitamin C spiller en viktig rolle for hvordan hvite blodlegemer fortærer smittestoffer (fagocytose).

Men for friske, slik som barna i denne studien, gir det altså ingen ytterligere gevinst. Tvert imot – store doser av enkelte vitaminer og mineraler (f.eks. vitamin E og sink) kan faktisk svekke immunforsvaret!

Hva med C-vitamin?

De fleste har hørt kjerringrådet om å ta store mengder C-vitamin for å unngå forkjølelse.

Linus Pauling, som på 70-tallet anbefalte megadoser med vitamin C mot forkjølelse (og nesten alle andre sykdommer!), fikk intet mindre enn to Nobel-priser i løpet av sitt liv. Ingen av disse hadde riktignok noe med C-vitaminer, men Nobelprisvinnere er jo verdt å høre på. Eller?

Pauling gjorde selv faktisk ingen studier av dette, men tyngden av de studiene som er publisert viser at store doser vitamin C kan redusere symptomene på forkjølelse til en viss grad, men det forebygger ikke forkjølelse som sådan.

En metaanalyse utført av det uavhengige Cochrane-instituttet, så på 29 kliniske studier av vitamin C på over 11000 deltakere. Bortsett fra skiløpere, soldater og maratonløpere, hadde de som tok opptil 2000 milligram per dag (anbefalt daglig inntak er 75 mg), like stor sjanse for å få forkjølelse som de som fikk placebo. Varigheten av forkjølelsen var riktignok noe kortere blant de som tok vitamin C, men bare 8 prosent (ca. 1/2 dag) kortere…

Så nei, C-vitaminer er heller ingen forsikring mot forkjølelse. Og sørg uansett for å få i deg “5 om dagen” før du vurderer å ta C-vitamintilskudd. Så lite som ett glass appelsinjus (2 dl), én liten kiwi (ca. 65 g), to-tre buketter kokt brokkoli (ca. 100 gram), fire ringer paprika (ca. 30 gram) og fem cherrytomater (ca. 50 gram) gir til sammen 200 mg vitamin C, altså over dobbelt så mye som anbefalt inntak.

Artikkelen er en noe forkortet versjon av en artikkel skrevet på bloggen til Erik Arnesen: Sunn skepsis