Foto: Jan Inge Skogheim

Ny studie tyder på at harsk fiskeolje er like bra som fersk.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har i en rapport (2010) uttrykt bekymring for et jevnlig inntak av harske fiskeoljer, og EFSA har etterlyst studier som undersøker helseeffekter av disse hos mennesker.

Ingen forskjell på fersk og harsk fiskeolje

Klinisk ernæringsfysiolog Inger Ottestad har i sitt doktorgradsarbeid studert helseeffekter av inntak av harsk fiskeolje hos friske personer.

Konklusjonen er at det ikke ser ut til å være forskjell i ulike helsemarkører etter inntak av harsk fiskeolje og fersk fiskeolje. Resultatet er hentet fra en studie gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, hvor ca. 50 friske personer i alderen 18-50 år deltok. Deltagerne ble tilfeldig fordelt i tre grupper hvor de fikk kapsler med til sammen 8 gram av enten harsk fiskeolje, fersk fiskeolje eller solsikkeolje hver dag, over en periode på syv uker.

Like mye omega-3 fra harsk olje

I avhandlingen "Does intake of oxidized fish oil affect cardiovascular risk markers and plasma lipids in healthy humans?" viser Ottestad og medarbeidere at inntak av harsk og fersk fiskeolje fører til samme nivå av omega-3 i blodet, og de finner ingen forskjell i markører assosiert med hjerte- og karsykdom.

Videre viser de at såkalte «lipidomics»-analyser (samtidige analyser på et stort antall fettstoffer i blod) ikke avslører forskjeller, som forskerne mener er av betydning, mellom inntak av harsk og fersk fiskeolje.

Første studie i sitt slag

Dette er trolig den første studien med harske fiskeoljer utført på mennesker, men resultatet av én enkelt kortvarig studie bør tolkes med forsiktighet. Hvorvidt resultatet lar seg reprodusere eller overføre til personer med økt risiko for eller etablert sykdom, eller er gjeldende for andre markører og for andre harske fiskeoljer er ikke kjent. Det er behov for flere og større studier før man kan konkludere hvorvidt et jevnlig inntak av harsk fiskeolje påvirker helsen.

Overrasket over funnene

Inger Ottestad forteller til tidsskriftet at hun var overrasket over at de fant såpass liten forskjell på fersk og harsk fiskeolje.

- Resultatene var ganske entydige, og alt pekte i retning av at harskhetsgraden har liten betydning, sier hun. Men husk på at vi bare har tatt blod- og urinprøver, og ikke noen biopsier. Derfor vet vi heller ikke om harsk omega-3 kan ha noen lokale negative effekter for eksempel i tarmen. Det er så mye vi fortsatt ikke vet!

Artikkelen er en noe endret versjon av artikkelen "Helseeffekter av harsk fiskeolje", skrevet av Inger Olaug Ottestad, i Norsk tidsskrift for ernæring