Foto: Thinkstock

Fortsatt sunt å spise laks selv om omega-3 innholdet er lavere enn før.

Dokumentasjonen på at fisk forebygger hjerte- og karsykdom er så god at helsemyndighetene i 2011 anbefalte den norske befolkning å spise 2-3 fiskemiddager i uken, fordi marint omega-3 i fisk beskytter oss mot å dø plutselig av hjertesykdom.

Mer omega-3 i laksen tidligere

For 15 år siden var det rikelig tilgang på både fiskemel og fiskeolje som kunne benyttes i lakseforet, og stort sett fikk datidens laks kun marine råvarer i dietten sin.

Ett måltid med denne laksen gav oss forbrukere tilstrekkelig marint omega-3 for mer enn 16 dager, og i tillegg var den en veldig god kilde til blant annet vitamin D og selen.

Hva skal laksen spise?

På grunn av den begrensete tilgangen på marine råvarer, ble det allerede i år 2000 vanskelig å skaffe nok fiskemel og fiskeolje til å produsere et laksefor som utelukkende inneholdt slike marine ingredienser.

Med begrenset tilgang på marine råvarer til for til oppdrettslaks, ble det en utfordring hva laksen skulle spise.

De to viktigste næringsstoffene i et laksefor er proteiner og fett. Karbohydrater tåler laksen ganske dårlig, så det bør det være minimalt av i foret.

Tradisjonelt sett har fiskemelet bidratt med proteinene mens fiskeoljen har bidratt med fettet. Med begrenset tilgang på disse råvarene, kan deler av fiskeoljen og fiskemelet byttes ut med alternativer.

For eksempel kan rapsolje, linfrøolje eller palmeolje brukes som fettkilde, mens planteproteiner kan erstatte deler av fiskemelet.

Omfattende forskning har vist at det er fullt mulig å lage et for basert på vegetabilske råvarer som gir en laks som er tilgjengelig for folk flest, altså en funkisfisk.

Næringsinnholdet i fisken påvirkes av fiskeforet

Hvis vi benytter muligheten til å produsere laksefor som i høy grad baserer seg på planteråvarer, blir også innholdet av enkelte av næringsstoffene i laksefileten endret til en viss grad.

Proteinsammensetningen i fileten er bestemt av dens genetiske kode, så den endres ikke, men mindre fiskemel i foret vil for eksempel føre til lavere innhold av selen i laksefileten.

Mindre fiskeolje i foret vil også redusere innholdet av vitamin D og marint omega-3 i fileten. Selen og vitamin D kan produseres industrielt og til en viss grad tilsettes foret, mens det er foreløpig ikke mulig å lage marint omega-3 i relevante mengder for forproduksjon til fiskeoppdrett.

Mindre omega-3 i dagens laks

Dagens laksefor inneholder mye mindre marint omega-3 enn før, og konsekvensen er at også laksefileten inneholder mindre marint omega-3. Da er det kanskje lett å tenke seg at helseeffektene også reduseres?

Men vi har i dag ikke dokumentasjon for å si at jo høyere innhold av marint omega-3 jo bedre helseeffekt hos friske folk.

Europeiske matmyndigheter har sagt at 250 milligram marint omega-3 per dag er nok for å forebygge hjerte- og karsykdom hos friske personer, og det betyr at en middag på 150 gram med dagens laks gir oss nok marint omega-3 for nesten to uker.

Disse tallene gjelder den laksen som produseres i dag der halvparten av de marine råvarene er byttet ut med plantealternativer.

Omega-3 behovet avhenger av omega-6 inntaket

Anbefalingene er selvsagt bare en pekepinn på hvor mye marint omega-3 vi trenger, og det er egentlig innholdet av marint omega-3 inne i hver enkelt celle i kroppen som betyr noe.

I slike celler finnes det seter beregnet for marint omega-3, og her konkurrerer omega-6 fettsyrene om de samme setene. Jo høyere inntak vi har av omega-6 fettsyrene, jo høyere inntak må vi ha av marint omega-3 for å få den samme konsentrasjonen av omega-3 inne i vevet.

Innholdet av omega-6 fettsyrer er spesielt høyt i soya, og i USA der soyainntaket er formidabelt, må de spise vesentlig mer marint omega-3 for å få like mye omega-3 i vevet enn en filippiner med et mye lavere inntak av soya. Analyser fra NIFES av dagens oppdrettslaks viser forholdsvis lave nivå av omega-6 i fileten.

Fremtidens laks, en dårlig kilde til omega-3?

Laks kan bidra til å øke befolkningens inntak av marint omega-3, men det er en realitet at innholdet av marint omega-3 i oppdrettslaks er ca halvert fra 2001 til 2008.

Hvis denne utviklingen fortsetter, er det kanskje en risiko at vi ender opp med en laks helt uten marint omega-3? Eller er det egentlig mulig?

Vi forskere tror ikke det. Laksen har nemlig også sine egne ernæringsbehov, og all kunnskap så langt tyder på at laksen ikke vil kunne vokse og trives på et fôr som overhodet ikke inneholder marint omega-3.

Laksen sparer på omega-3 når det er lite av det

Så langt vi vet, må det også i fremtiden brukes en eller annen kilde til marint omega-3 i laksefôret.

I tillegg har laksen to gode egenskaper som bidrar til å opprettholde nivået av marint omega-3 i fileten selv om nivået i fôret er lavt.

For det første sparer den på det den får når den får lite omega-3 gjennom fôret. Det vil si at det er de andre ingrediensene i fôret som brukes til forbrenning mens det marine fettet gjemmes i fileten og kommer oss forbrukere til gode.

For det andre klarer laksen å lage litt marint omega-3 selv så lenge den får det riktige plantefettet gjennom fôret. Det virker altså som om laksen har et reelt behov for marint omega-3 for sin egen del.

Foreløpig mangler vi også en del kunnskap om hvor lite marint omega-3 som er nok for laksen, og her trengs det mer forskning.

Sunn og trygg laks

Vi kan altså produsere en oppdrettslaks med lavt nivå av marint omega-3 i foret, men som samtidig er en god kilde til marint omega-3 for oss, og som ikke vil utvikle seg til en laks helt uten de marine fettsyrene.

I tillegg inneholder laksen blant annet næringsstoffene vitamin D, selen og jod som også er viktig for helsen vår.

Alt dette er næringsstoffer som kroppen trenger, men som i all annen mat, finnes det også uønskete stoffene i sjømat. Mengden av disse stoffene er imidlertid så liten at det ikke utgjør noen helserisiko. Dette kan du lese mer om i artikkelen "Trygg laks" som legges ut om noen dager.

Artikkelen er et utdrag av artikkelen: "Funkisfisk for folk flest" skrevet i Norsk tidsskrift for ernæring