Foto: Thinkstock fotograv

Inneholder et stoff som kan skade fosteret.

Den karakteristiske smaken på lakris kommer fra lakrisrot. Og det er nettopp denne planten som gravide ikke skal få i seg for mye av. Grunnen er at lakrisrot inneholder glykyrrhizinsyre, et stoff som ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for fosteret og langtidseffekter for barnet.

Tidligere fødsler og dårligere kognitive ferdigheter

Forskning tyder på at gravide som spiser mye lakris under svangerskapet har mer enn dobbelt så stor risiko for å føde for tidlig. Disse står nemlig i fare for å få i seg for mye glykyrrhizinsyre.

Andre studier har vist at i åtte-årsalderen hadde barn av mødre med høyt inntak av glykyrrhizinsyre under svangerskapet dårligere kognitive ferdigheter, mer oppmerksomhetsproblemer og høyere nivåer av kortisol i spytt enn barn av mødre med lavt inntak. Høyt nivå av kortisol i spytt kan gi uheldige helseeffekter, blant annet på hjernen. Det kan påvirke barnets utvikling.

Både jenter og gutter skåret lavere på intelligenstester og hadde dårligere hukommelse og oppmerksomhet etter høy eksponering for glykyrrhizinsyre.

Hvor mye lakris kan gravide spise?

I disse studiene vil høyt inntak si 500 milligram glykyrrhizinsyre per uke eller mer. Det tilsvarer ca. 250 gram lakris per uke.

Men det er fremdeles stor usikkerhet i forhold til hvor mye/lite glykyrrhizinsyre som skal til før det gir negative helseeffekter på fosteret. Derfor kan Vitenskapskomiteen for mat og miljø som har gått gjennom disse studiene, ikke med sikkerhet fastsette et nivå for hvor mye glykyrrhizinsyre eller lakris gravide kan spise for at inntaket ikke skal påvirke fosteret eller barnet negativt.

Skal du som er gravid være på den sikre siden, bør du derfor begrense inntaket av lakris betydelig.

Høyt blodtrykk av lakris

Det er ikke bare gravide som bør være forsiktige med lakris. Større mengder lakris kan nemlig gi høyt blodtrykk.

Glycyrrhizinsyre som vi får fra lakris ligner nemlig på hormonet kortisol som vi har i kroppen. Glycyrrhizinsyre kan blokkere nedbrytingen av kortisol, slik at vi får altfor mye kortisol i kroppen. Dette fører blant annet til at blodtrykket kan stige.

I verste fall kan et høyt inntak av lakris føre til ”lakrisforgiftning” med symptomer som hovne ben, høyt blodtrykk, hodepine, svimmelhet og generelt dårlig form.

Kilder:
https://www.vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/glykyrrhizinsyreilakrismuligehelseeffekterforfostreogbarn.4.6c587b9215ef97b46ab16039.html
https://tidsskriftet.no/2002/03/klinikk-og-forskning/lakris-ikke-bare-sukkertoy
https://forskning.no/2015/03/fikk-anfall-av-mye-lakris