Foto: Hasse Lossius, Unsplash

Mus i brønnen, eller misfarget vann?

Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø. Kvaliteten på drikkevannet er som regel bedre om vinteren enn om sommeren. Forsiktighetsregler bør imidlertid følges uansett når på året vannet brukes. Her er noen råd til deg som har egen vannkilde.

Blir man syk av å drikke vannet, er som regel årsaken at det er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. Mus og andre smågnagere kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer. Dersom smågnagere faller i brønnen, kan smitte overføres til mennesker som drikker dette vannet.

Smågnagere som drukner i vann

Harepest (tularemi) kan være forårsaket av smågnagere som har druknet i vann. Dersom det er meldt om harepest i ditt område, bør du koke vann dersom du henter det fra bekker og elver. I områder der det foregående sommer har vært stor bestand av smågnagere, såkalt ”lemenår», skal man være spesielt oppmerksom. Følg også med på meldinger fra de lokale helsemyndighetene.

Viktigst for forebygging av sykdommen er å unngå kontakt med syke eller døde gnagere, og å sørge for at gnagere ikke forurenser drikkevannskilder, dekke brønnen til og tette alle eventuelle åpninger hvor smådyr kan trenge inn i brønnen. Sjekk også at det ikke er døde dyr i brønnen.

Brunt eller brungult vann

Organiske materialer (humus) som følger med overflatevannet, vil kunne gi vannet en brun og brungul farge. Jern og mangan kan også felles ut som brune og svarte partikler og gi misfarging av vannet. Dette er mest vanlig fra borede brønner i fjell. Det er ikke helsefarlig å drikke vann som er farget av humus, jern eller mangan.

Mattilsynets råd om drikkevann på hytte/landsted

En boret grunnvannsbrønn vil få tilsig av vann fra sprekker i fjellet. Ligger brønnen i et område med lite aktivitet, kan man regne med at vannet er trygt. Dersom brønnen ligger i et landbruksområde eller i et område med mye hytter eller annen aktivitet, kan det være lurt å få analysert vannet for E.coli-bakterier og Intestinale enterokokker relativt snart etter at brønnen er etablert. Hvis man finner slike bakterier, tyder det på at vannet er forurenset av avføring og kan være smittefarlig.

En gravd brønn beskyttes best mulig mot at vann fra overflaten (markvann) renner direkte ned i brønnen. Før man drikker vannet, kan det være lurt å inspisere brønnen med tanke på eventuelle smågnagere som kan ligge døde i vannet. Dersom dette er tilfelle må det døde dyret fjernes, og vannet bør fosskokes før det drikkes.

Vann fra smeltet snø kan for mange være et alternativ når annen vannkilde ikke er tilgjengelig vinterstid. Snø som ser hvit og fin ut vil høyst sannsynlig kunne drikkes uten å måtte kokes. Dersom man skulle være i tvil, vil man være helt trygg ved å koke vannet. Snø som smelter på hyttetaket vil tilsvarende kunne benyttes. Dersom taket består av trykkimpregnert materiale eller eternittplater, skal det ikke drikkes eller benyttes i matlaging.

Kilde: Matportalen