Foto: Unsplash

Dette viser Mattilsynets analyser av veganpålegg.

Mattilsynet har nylig undersøkt innholdet av uønskede stoffer i flere typer veganpålegg. De fant lite uønskede stoffer, men de konkluderer også med at flere av disse påleggene har et lavt innhold av viktige næringsstoffer.

Mye fett og vann og lite protein

De fleste veganske osteerstattere er basert på vann, kokos- og sheaolje og stivelse. Det er derfor ikke overraskende at analysene viser at veganproduktene som er ment å erstatte ost, inneholder mye mettet fett, og at de ellers består av stivelse og vann. Veganpålegg som er ment å erstatte skinke, inneholder mest stivelse og kostfiber.
Vanninnholdet i produktene er mellom 53-55 gram per 100 gram, altså over 50 % vann.

Årlige analyseprosjekter av matvarer

Mattilsynet gjennomfører hvert år slike analyseprosjekter der relevante næringsstoffer og uønskede stoffer i matvarer undersøkes. Analysene gjøres av Havforskningsinstituttet. Prosjektene er en del av arbeidet med å oppdatere den norske Matvaretabellen og få en bedre oversikt over innhold av næringsstoffer i matvarer.

I årets analyseprosjekt undersøkte Mattilsynet også næringsstoffer og uønskede stoffer i fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt.

34 ulike produkter ble analysert for næringsstoffer, tungmetaller og prosessfremkalte stoffer. Prosjektet har fremskaffet analyseverdier for protein, fett, fettsyrer, aske, sukkerarter, stivelse, kostfiber, β -karoten, tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), pyridoksin (B6), folat, cobalamin (B12), vitamin C, vitamin D (D3 kolekalsiferol), vitamin E, vitamin K1, vitamin K2, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, mangan, jern, kobber, sink, selen, jod, arsen, kadmium, bly, kvikksølv, sum dioksiner og dl-PCB, sum PCB6, sum PCB7, PFAS, PAH, 3-MCPD, 3-MCPDE og eller glysidylestere i de inkludere produktene.

Lavt innhold av uønskede stoffer

Analysene viste at det var lite tungmetaller og prosessfremkalte stoffer i de analyserte produktene. 3-MCPD estere og glysidolestere (uønskede stoffer som dannes under raffinering av oljer) ble funnet i veganpålegg, men ingen av produktene hadde et høyt innhold. PFAS, som er syntetiske fluorholdige stoffer, ble funnet i kaviar, men det var lave verdier. PAH ble funnet i tørket frukt, men kun i et av produktene som ble analysert.

Oppdatering av Matvaretabellen

Resultatene fra prosjektet vil bidra til nye næringsstoffverdier for veganpålegg, makrell i tomat, tran, pepperoni og tørket frukt, og til oppdatering av oppskriftene i Matvaretabellens 2022-versjon.

Analysene vil også gi grunnlag for beregning av inntak av ulike næringsstoffer for produktene i prosjektet for enkeltpersoner og grupper av befolkningen gjennom de nasjonale kostholdsundersøkelsene.

Kilde: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_vegan_og_fiskepaalegg_tran_pepperoni_og_torket_frukt_2022.48191