Foto: Patrick Fore, Unsplash

Forbudet gjelder fra 1. januar 2024.

Et flertall på Stortinget bestående av Ap, Sp, SV og Rødt, har vedtatt et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn under 18 år.

Først i verden med å forby markedsføring mot barn

Flere land ønsker et forbud mot reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn. Allerede i 2010 kom WHO ut med anbefalinger om å forby markedsføring av usunne produkter rettet mot barn og unge. Som følge av dette foreslo norske myndigheter et forbud mot slik reklame i 2012. Dette møtte stor motstand i industrien. Nå, over 10 år etter har Norge innført et forbud mot reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn. Norge er de første i verden som innfører et slikt forbud.

Reklame kan føre til økt inntak av usunn mat og drikke

Det er vist en direkte sammenheng mellom reklame for usunn mat og drikke, og kaloriinntak. En litteraturgjennomgang som ble publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics i mai 2022, viste en sammenheng mellom mengde reklame for usunn mat og drikke og forbruk av slike produkter. Et forbud mot slik reklame kan dermed redusere inntaket av usunn mat og drikke blant barn og unge.