Foto: Noah Buscher, Unsplash

Periodevis faste kan bremse kroppens aldring.

Faste er ett av flere verktøy vi kan bruke for å påvirke aldringsprosessen. Vi vet ikke om faste kan forlenge livet vårt, men vi vet at faste påvirker mekanismer som har med aldring å gjøre, og at det i seg selv er forbundet med bedrede kroppsfunksjoner.

Faste kan føre til at kroppen fungerer bedre

Når vi faster, gir vi kroppen signaler om at det er lite mat tilgjengelig. Og når kroppen «tror» at det er lite mat tilgjengelig, endrer den modus. Siden kroppen ikke kan vite når den får mat neste gang, gjør den tilpasninger slik at du skal klare å overleve lengst mulig, selv uten næring.

Kroppen vil derfor spare på og omfordele ressursene den har, i tillegg til å skjerpe seg slik at kroppen blir mer motstandsdyktig. Vi vet ikke helt hvorfor dette skjer, men kroppen forbereder seg på tøffere tider, og prioriterer derfor oppgavene sine på en annen måte når det er lite tilgang på mat. Faste setter altså i gang flere prosesser som fører til at kroppen rydder opp i maskineriet. Den går i en slags forsvarsmodus, som igjen fører til at kroppen fungerer bedre.

Av alle ulike faktorer som påvirker din helse gjennom å påvirke aldringsprosessen, er kostholdet kanskje den viktigste som du per i dag selv kan gjøre noe med. Og her ser vi at ulike former for periodevis reduksjon i matinntaket, som fasteimiterende diett, er noe som kan ha en positiv innvirkning på aldringsprosessen. 

Dette er fasteimiterende diett

 Forskeren Valter Longo som har forsket på faste siden 1994 fant ut at man kan oppnå positive effekter av faste ikke bare med fullstendig fravær av mat, men også med en lav, ikke ubetydelig mengde mat. Dette resulterte i konseptet «fasting mimicking diet» som på norsk oversettes til fasteimiterende diett.

Fasteimiterende diett innebærer at du spiser fire mindre men nøye utregnete måltider om dagen i fem dager. Etter fasten kan du gå tilbake til et normalt kosthold, eller ta med deg noen fasteprinsipper videre i hverdagen. Som for eksempel at du utsetter frokosten og ikke spiser for sent på kvelden, slik at du får en lang «nattfaste» der kroppen ikke tilføres noe mat.

Mengden mat du skal spise under fasteimiterende diett er nøye utregnet og skal sørge for at du holder deg i tilstrekkelig fastemodus hele fasteperioden. I denne perioden inntar du ikke mer enn om trent en tredel av energien du ville inntatt til vanlig. Proteininntaket ditt skal ikke være større enn en tredjedel av anbefalt minsteinntak.

Artikkelen er et utdrag fra boken "Femdagers nullstilling" Av Inge Lindseth og Susann Stave, Frisk Forlag.